Hav och marina resurser

Mål 14 syftar till att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för att uppnå en hållbar utveckling.

Meteorolog från Björnön plockar plast från stränderna.

Foto:

Kristine Tofte

Haven har en nyckelroll för att trygga världens livsmedelsförsörjning och bekämpa fattigdom. Marina och kustnära ekosystem måste skyddas och återställas. Överfiske, utvinning av naturresurser, marint skräp inklusive mikroplaster och kemikalier samt försurning är utmaningar som behöver åtgärdas för att uppnå friska hav och livskraftiga marina ekosystem.

Expeditionen Row around Svalbard med äventyrarna Glenn och Sören, uppmärksammade klimatförändringar och att haven i Arktis förändrats. Det har tidigare varit väldigt svårt att ta sig runt Svalbard på grund av all havsis, men nu minskar isen och nya områden öppnas – för roddbåtar, fiskebåtar och oljeplattformar.

Halvvägs över Barents hav gick vi iland på den lilla ön Björnön berättar Glenn. Den har fått sitt namn efter alla isbjörnar som tidigare fanns här. Nu fryser havsisen inte så långt söderut vilket gör att isbjörnarna inte kan vandra hit längre. Väl på ön upptäckte vi något som vi inte trodde fanns i Arktis: plast. Stränderna var fulla av plast. Det var mest bojar och blåsor från fiskeindustrin eftersom de flyter. Den norska staten får nu städa stränderna för att slippa all plast.

> Läs mer om mål 14

Hitta filmer och mer skolmaterial om Arktis till höger på sidan.

Övningar och faktablad knutna till mål 14

Övning - Vem lever i Arktis? (Energifallet åk 4-6) 

Övning - Vem äger Arktis? (Energifallet åk 7-9) 

Övning - Undersök - Sånt som slängs (Energifallet åk 7-9)

Faktablad - Plast och mikroplast

Faktablad - Avfallstrappan

Läs vidare

Rätt plast på rätt plats - sammanfattning

Rätt plast på rätt plats - hela rapporten