Barnens Hav – läromedel med saltvattenstänk

Livet under ytan i våra hav är både vackert och spännande. Ändå är det ett mysterium för många människor.
Därför finns Barnens Hav – ett ämnesövergripande läromedel för årskurs 1-6 om allt som gömmer sig i det stora blå.

Materialet är ämnesövergripande och ger dig som lärare underlag och praktiskt stöd för att arbeta med Östersjön, Västerhavet och deras miljöer, både i klassrummet och på stranden.

Barnens Hav består av flera olika delar:

  • Lärarhandledningarna Barnens Hav – Östersjön och Barnens Hav – Västerhavet,
  • Elevböckerna Under Ytan i Östersjön och Under Ytan i Västerhavet,
  • Växter och Djur i Östersjön utgiven av Stockholms Universitets Östersjöentrum,
  • Naturskyddsföreningens filmer om fiske.

Du hittar alla delarna härunder. Allt material finns i länklistan.

Lärarhandledningen Barnens Hav

Lärarhandledningarna beskriver hur du som lärare i årskurs 1 – 6 kan arbeta med livet och miljö i Östersjön resp. Västerhavet. Den innehåller fem kapitel (StrandbesökHavet ÖstersjönMiljöproblem i ÖstersjönHållbart fiske samt Vad kan jag göra?) med spännande bakgrundsfakta och roliga övningar att göra i klassrummet. Enklast är att arbeta med kapitlen i samma ordning som de presenteras i lärarhandledningen, till exempel under ett temaarbete om havet. Det går även utmärkt att välja en annan ordning och lägga till eller ta bort övningar.

Elevboken Under ytan i Östersjön

Elevböckerna Under Ytan i Östersjön och Under Ytan i Västerhavet är böcker för alla nyfikna elever, som vill veta mer om havens arter. Eleverna kan använda dem för artbestämning och att lära sig lite om hur arterna lever. 

Fälthandboken Växter och djur i Östersjön

Växter och djur i Östersjön är en fälthandbok som passar lite äldre elever, men den är också användbar när du som lärare vill fördjupa dig i Östersjöns arter och deras livsmiljö. Boken är laminerad och därmed vattentålig, vilket gör att den passar utmärkt att ha med på stranden som enklare bestämningslitteratur.

Naturskyddsföreningens filmer om fiske

Naturskyddsföreningen har gjort fyra kortfilmer om fiske som är roliga att använda i undervisningen av lite äldre elever:

Till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? finns förslag på diskussioner och övningar som klassen kan göra efter att ha sett filmerna.

Nyhetsbrev för lärare

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.