1. Allt är energi!

  

1. Allt är energi!

Energi finns överallt! Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. Detta kallas för energiprincipen.

                                                                                         Bild 2: Solenergi! >

Allt är energi! Segelbåten fångar vindens rörelseenergi, hos cyklisten finns potentiell energi som kan användas för att rulla ner för backen utan ansträngning. Skogen, gräset och äppelträdet omvandlar solens energi till kolhydrater (kemisk energi) genom fotosyntes. De kan i sin tur användas till mat eller värmeenergi.

Ta hjälp av bilden och faktabladet nedan. Samtala med eleverna om:

  • Vad är energi?
  • Var kommer energin ifrån?

 

Praktisk övning

Koppla gärna arbetet med bilden till experimentet Du strålar energi i övningen Upplev energi.

Faktablad

 

                                                                                         Bild 2: Solenergi! >

 

> Tillbaka till startsidan för Vad är energi?