Fem elevuppgifter om energi, klimat och konsumtion

Här är fem uppgifter om energi, klimat, konsumtion och hållbar utveckling som går att genomföra genom fjärr- eller distansundervisning (eller på plats i skolan). Uppgifterna är formulerade direkt till eleverna - kopiera och klistra in i det digitala mötesforum ni använder!

Uppgift 1: Onödigaste prylen

Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkas naturresurser och människor? Vilka argument finns för och emot tillverkning och konsumtion av prylar? Det är frågor du får undersöka här!

1. Läs

Läs faktablad Avfallstrappan 
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan

2. Leta upp och undersök en pryl

Sök efter prylar hemma eller på internet och välj ut en pryl som du själv tycker är onödig. Försök hitta så mycket information du kan om prylen. Ett tips är att läsa produktbeskrivningen av prylen på webbsidor som säljer den. Kartlägg prylen genom att utgå från frågorna i dokumentet på länken. https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/onodigaste-prylen-elevinstruktion

3. Lämna in svaren!

 

Uppgift 2: Nödvändigaste prylen

Nu är det dags att gå på spaning i hemmet för att finna motsatsen till en onödig pryl. Vilken är den mest nödvändiga pryl du hittar? Fota av prylen och skriv en motivering till varför du anser just denna pryl vara nödvändig. Lämna in!

 

Uppgift 3: Växthuseffekten

Lär dig mer om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten, växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter.

1. Läs

Läs faktabladet om växthuseffekten https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten

2. Svara på frågor

Svara på frågorna längt ner på faktabladet. Ta hjälp av dina klasskamrater till diskussionsfrågorna. Skriv ner svaren.

3. Lämna in svaren!

 

Uppgift 4: Klädskolan

Här får du följa alla steg i tillverkningen av ett klädesplagg, från framtagning av textilfibrer till ett färdigt klädesplagg och vad som händer med klädesplagget när det lämnats in för återbruk/återvinning.

1. Se film

Titta på filmklippet Ett miljösmart klädval https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/energifallet-play/ett-miljosmart-kladval-7-9

2. Läs

Läs de båda faktabladen Klädskolan och Våra kläder

Faktablad Klädskolan https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/faktablad-kladskolan

Faktablad Våra kläder https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vara-klader

3. Svara på frågor

Svara på frågorna längst ner på faktablad Klädskolan. Ta hjälp av dina klasskamrater till diskussionsfrågorna. Skriv ner svaren.

4. Lämna in svaren!

 

Uppgift 5: Energi och klimat

Vad vet du om energi och klimat? Hur hänger de ihop och vilken roll spelar det för en hållbar utveckling?

1. Studera bilder, läs fakta och svara på frågor

På denna länk finns sju bilder som visar energi och olika energiflöden i naturen och samhället. https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/tankar-om-energi_7-9

Välj en bild i taget genom att klicka på länken till var och en av bilderna. Till varje bild finns faktablad och frågor. Svara på frågorna under varje bild. Du kan ta hjälp av faktabladen som finns länkade i verktygsmenyn till bilden. och svara på frågorna som står under varje bild. I stället för samtal i klassrummet får du diskutera med dina klasskamrater digitalt.

Länkar till varje separat bild med tillhörande frågor och faktablad:

  1. Vad är energi? https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/1-allt-ar-energi-7-9
  2. Solenergi! https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/2-solenergi-7-9
  3. Fånga energin! https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/3-fanga-energin-7-9
  4. Varför behövs energi? https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/4-varfor-behovs-energi-7-9
  5. Vad är växthuseffekten? https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/5-vaxthuseffekten-7-9
  6. Miljövänlig energi? https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/6-miljovanlig-energi-7-9
  7. Energismart! https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/7-energismart-7-9

2. Lämna in svaren!