5. Miljövänlig energi?

  

5. Miljövänlig energi?

All energi har en miljöpåverkan som måste vägas mot nyttan av den energi vi använder.

< Bild 4: Varför behövs energi?                                   Bild 6: Energismart! >

Miljövänlig energi? All energi har en miljöpåverkan. Fossil energi och kärnkraft har många miljöproblem, men även förnybar energi kan ha negativ miljöpåverkan om den används på fel sätt.

Ta hjälp av bilden och faktatexten nedan. Samtala med eleverna om:

  • Vad är bra och mindre bra med de icke förnybara energikällorna?

  • Vad är bra och mindre bra med de förnybara energikällorna?

Fördjupning:

  •  Hur känns det att vara i ett växthus? Hur känns det att vara utanför växthuset? Vad är skillnaden?

  • Vad är växthuseffekten?

  • Hur påverkar växthuseffekten jorden?

  • Hur kan vi påverka växthuseffekten?

Praktiska övningar

Koppla gärna arbetet med bilden till experimentet Känn växthuseffekten i övningen Upplev energi.

Fakta

> Faktablad: Energikällor
> Hur produceras el och värme?
> Miljöpåverkan från el- och värmeproduktion
> Faktablad: Framtidens energi

Fördjupning om växthuseffekten

I bildspelet till övningen Tankar om energi för årskurs 7-9 finns en fördjupning av frågor och fakta kring växthuseffekten och klimatförändringarna.
> Gå till bilden här
> Faktablad: Växthuseffekten
> Faktablad: Klimatförändringarna

 

Bild 4: Varför behövs energi?                                   Bild 6: Energismart! >

 

> Till startsidan för Vad är energi?