Åk 7-9: Hem- och konsumentkunskap

Här hittar du övningar, faktablad och affischer som passar för hem- och konsumentkunskap. Materialet är utformat så att det även kan användas vid ämnesövergripande samarbeten mellan flera olika ämnen. Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, elevunderlag, filmer och andra kompletterande verktyg och material.

> Tillbaka till 7-9

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Vad är en onödig pryl? Varför köps och säljs prylar som vi inte behöver? Detta är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Färdiga t-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. I den här övningen får eleverna leta miljömärken.

I den här övningen går eleverna på spaning i hemmet för att kolla hur livsstil och miljöpåverkan hänger ihop.

Alla måste använda mindre energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Faktablad

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten. Hur kommer det sig och vad kan man själv välja mat som är bra både för hälsan, miljön och klimatet?

Vad är en cirkulär ekonomi? Och vad krävs för att en ekonomi ska kunna bli cirkulär?

Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.

Här får du följa alla steg i tillverkningen av ett klädesplagg, från framtagning av textilfibrer till ett färdigt plagg.

Om utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion.

Om kosmetiska produkter och innehåll att se upp med.

En del ämnen som används i material som kommer i kontakt med mat kan tas upp i maten. Vilka problem kan det innebära och vilka lösningar finns?

Affischer

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Utskriftsvänlig affisch som illustrerar skillnaderna mellan en linjär ekonomi och en cirkulär ekonomi.