Återvinna och återanvända

Energifallet

Återvinna och återanvända

Vad händer med de kläder vi växt ur och de prylar vi inte längre vill ha när vi slängt dem i soporna? Kan vi hantera våra saker klokare?

Foto:

Johline Lindholm

Ämnen: Hkk, NO, SO, Sv, Bl

Varje år slänger vi svenskar drygt 500 kilo avfall per person. Denna övning handlar om att vara rädd om jordens resurser genom att återanvända saker och återvinna material.

Målet med övningen är att eleverna får kunskaper om material i vardagliga föremål, hur och varför de källsorteras samt hur återvinning av material fungerar. Övningen syftar till att eleverna utvecklar sin förmåga att värdera val och handlingar i hemmet kopplat till hållbar utveckling.

Material och verktyg: Faktablad om avfallstrappan, film: En liten film om återvinning (från Tetra Pak). Svar på de vanligaste frågorna och myterna om återvinning hittar du på sopor.nu. Se verktygsmenyn för alla verktyg.

Förbered saker att undersöka: T ex klädplagg, petflaska, läskburk, konservburk, mjölkförpackning, tidning, leksak, pizza-kartong, målarfärgsburk, flaska med vatten, blomkruka, mugg, glödlampa, skor.

Genomförande

Prata om hur sopor kan få nytt liv i nya saker, ge exempel med hjälp av sakerna som du har plockat fram. Låt eleverna berätta om återvinning som de känner till. Visa "En liten film om återvinning". (Längd 3:10)

Att samtala om

  • Vilka material finns i en mjölkkartong? 

  • Vad kan en mjölkkartong bli i "nästa liv"?

  • Hur gör man för att återvinna mjölkkartonger? Hur ska de sorteras?

  • Många använder fleece-plagg, var kommer fleece ifrån?

  • Är det viktigt att vi återvinner saker? Varför/varför inte? 

  • Det tar mindre energi att återvinna än att göra nytt, hur då? 

  • Vilka material samlas in i skolan? Vad händer sen? 

  • Vilka material/sopor kan sorteras hemma? 

Dela in i grupper om tre och dela ut sakerna/soporna som du har plockat fram. Dela ut ritmaterial. Låt eleverna diskutera i grupperna hur sakerna kan få "nya liv" genom återanvändning eller återvinning. Låt eleverna skriva och/eller rita berättelser om saker som tas om hand och får nytt liv. 

Redovisa och dokumentera

Låt eleverna gruppvis berätta vad dom har lärt sig och visa upp sina teckningar.

Fotografera teckningarna och dela i klassens blogg.

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips.

Fördjupning

Studiebesök

Var kan ni återvinna i er kommun? Besök en närbelägen återvinningsstation!
Besök en återvinningscentral och fråga personalen där om vad och hur mycket som slängs och vad det blir av det.

Var finns det loppis och second handbutiker i närheten av er? Gör ett studiebesök! Kanske finns ett kläd- eller prylbibliotek i närheten?

Pryl- eller klädbyte

TAGE-skåp eller TAGE-lådor har blivit populära på förskolor, fritidshem och i skolor. De står för TA och GE och är platser, t ex en garderob eller ett skåp, där man kan lämna ifrån sig saker (kläder, böcker, leksaker etc) som man inte längre behöver eller hitta saker som någon annan lämnat.

Varje år anordnar Naturskyddsföreningen klädbytardagar i hela Sverige. Vill ni anordna en egen klädbytardag, läs mer om hur här.

Var finns det loppis och second handbutiker i närheten av er? Gör ett studiebesök. Kanske finns ett kläd- eller prylbibliotek i närheten?

Ge prylarna nytt liv! Låt eleverna skapa nytt av gammalt eller fixa till för återanvändning. ”Remake”!

Fakta

> Faktablad: Avfallstrappan

Att tillverka kläder och prylar slukar både energi och råvaror. Idag sker tillverkningen ofta utomlands, där den påverkar både människorna och miljön. Istället för att handla så många saker är det smart att försöka vårda sina ägodelar så att de går att använda länge. Då behövs det inte tillverkas så mycket nytt hela tiden.

Det är också en bra idé att köpa begagnade saker istället för nya. Genom att köpa kläder på second hand kan vi spara upp till 97 procent av den energi som skulle ha använts för att göra nya kläder. Att återanvända saker innebär dessutom att vi sparar vatten och metaller, och undviker spridning av miljöskadliga kemikalier.

Mer om återvinning finns att läsa på webbsiten sopor.nu.

 

> Till alla lektioner för årskurs F-3