Återvinna och återanvända

  

Återvinna och återanvända

Varje år slänger vi svenskar drygt 500 kilo avfall per person. Denna övning handlar om att vara rädd om jordens resurser genom att återanvända saker och återvinna material.

Foto:

Johline Lindholm

Ämnen: Hkk, NO, SO, Sv, Bl

Målet med övningen är att eleverna får kunskaper om material i vardagliga föremål, hur och varför de källsorteras samt hur återvinning av material fungerar. Övningen syftar till att eleverna utvecklar sin förmåga att värdera val och handlingar i hemmet kopplat till hållbar utveckling.

Material och verktyg: Faktaunderlag och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger. Film: En liten film om återvinning. 

Förbered saker att undersöka: T.ex. klädesplagg, petflaska, läskburk, konservburk, glasburk, mjölkförpackning, tidning, leksak, pizza-kartong, målarfärgsburk, mugg, glödlampa, batteri, skor.

Genomförande

Prata om hur sopor kan få nytt liv i nya saker, ge exempel med hjälp av sakerna som du har plockat fram. Låt eleverna berätta om återvinning som de känner till. Visa "En liten film om återvinning". (Längd 3:10)

Att samtala om

  • Vilka material finns i en mjölkkartong? 

  • Vad kan en mjölkkartong bli i "nästa liv"?

  • Hur gör man för att återvinna mjölkkartonger? Hur ska de sorteras?

  • Är det viktigt att vi återvinner saker? Varför/varför inte? 

  • Det tar mindre energi att återvinna än att göra nytt, hur då? 

  • Vilka material samlas in i skolan? Vad händer sen? 

  • Vilka material/sopor kan sorteras hemma? 

  • Vad är skillnaden mellan att återvinna något och att återanvända något?

Dela in i grupper om tre och dela ut sakerna/soporna som du har plockat fram. Dela ut ritmaterial. Låt eleverna diskutera i grupperna hur sakerna kan få "nya liv" genom återanvändning eller återvinning. Låt eleverna skriva och/eller rita berättelser om saker som tas om hand och får nytt liv. 

Redovisa och dokumentera

Låt eleverna gruppvis berätta vad dom har lärt sig och visa upp sina teckningar.

Jobba vidare med återvinning

Remake i slöjden! Hitta massor med tips på sidan Fixa grejen! 

Ordna en klädbytardag på skolan, läs mer om hur här.

Fixa ett TAGE-skåp eller en TAGE-låda! TA och GE och är platser, där man kan lämna eller hitta något som någon inte behöver längre, t ex kläder, böcker eller leksaker. 

 Till alla lektioner för årskurs F-3