Bakpulverbomben

Energifallet

Bakpulverbomben

Koldioxid är en gas, som finns överallt i luften runtomkring oss och är en av gaserna som påverkar klimatet. I det dagliga livet märker vi den inte så mycket, eftersom den varken luktar, smakar eller syns. I det här experimentet kommer vi verkligen märka att den finns, eftersom vi använder den för att spränga bomber!

Målet med Bakpulverbomben är att eleverna ska få kunskaper om gasen koldioxid, dess roll som växthusgas och påverkan på klimatet på jorden.

Material: Små plastburkar, bakpulver, vatten, skedar, disktrasor och smala glas.

Labbrapport och elevinstruktion finns i menyn.

Genomförande

Övningen kan antingen göras lärarledd eller i elevgrupper. Till övningen finns en elevinstruktion. Klicka på knappen "Ladda ner sidan" för att skriva ut den som pdf.

Nedan finns ett förslag på lektionsupplägg som tar mindre än en lektion.

  1. Börja med att titta på instruktionsfilmen Så gör du en bakpulverbomb
    Alternativt kan du som lärare förklara uppgiften för eleverna. Gå sedan ut utomhus.


  2. Ta en liten plastburk med ett inte alltför åtsittande lock, till exempel en gammal filmburk eller liknande. Blanda bakpulver och lite vatten i burken och sätt snabbt på locket lagom hårt.
  3. Skaka burken en aning och ställ den med locket nedåt på en disktrasa eller i ett högt smalt glas.
  4. Gå snabbt en bit bort och se till så att ingen annan är i närheten – det kan smälla ordentligt.

Experimentera gärna med olika proportioner bakpulver och vatten.

Att samtala om

  • Varför exploderar burken?
  • Följ energiomvandlingarna när burken flyger i luften tills den landar.
  • Vad är koldioxid och hur bildas det?

 

Fakta

> Faktablad: Energins kretslopp
> Faktablad: Växthuseffekten

När bakpulver och vatten blandas bildas gasen koldioxid. Den tar stor plats och trycket i burken stiger. Locket lossnar med en knall när övertrycket blir större än kraften som håller fast det. Den kemiska energin i bakpulvret har då omvandlats till rörelseenergi hos burken som flyger iväg. När burken flyger uppåt övergår rörelseenergin successivt till lägesenergi. När burken når sin högsta höjd har all rörelseenergi omvandlats till lägesenergi. När burken sedan faller nedåt igen återfår den rörelseenergin, vilken till sist blir värme när den når marken.

 

> Till sidan med alla övningar i Upplev energi