Bygg en ballongbil

Energifallet

Bygg en ballongbil

Bilar behöver bränsle för att kunna köra och kanske kommer energin från bensin, biogas eller elektricitet. I det här experimentet bygger vi istället bilar som får sin energi från en uppblåst ballong.

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Tk, Fy, Ke, Bi

Målet med Ballongbilen är att eleverna ska göra egna konstruktioner, utveckla dessa samt koppla arbetet till energi och transporter och dess påverkan på miljön.

Material: Mjölkkartonger, blomsterpinnar, trähjul eller hjul från dryckesförpackningar, tejp, saxar, sugrör och ballonger.

Till övningen finns ett lektionsupplägg för eleverna som består av två delar. Den första är en tekniklaboration som kan delas upp över tre lektioner där eleverna konstruerar och utvecklar egna ballongbilar. Den andra delen är ett diskussionsunderlag med frågor för fysik, kemi och biologi.

I lektionsupplägget finns också utdrag ur läroplanen med kunskapskrav för betyg A i åk 6. 

> Här finner du lektionsupplägget

Genomförande

Del 1 - Bygg en ballongbil (Tk)

Förbered genom att bygga en ballongbil av återvunnet material som eleverna kan undersöka. Om du vill kan du utgå ifrån instruktionsfilmen eller instruktionen nedan.

 1. Forma förpackningen till en kaross 
 2. Klipp till två sugrörsbitar som är något kortare än mjölkförpackningen
 3. Klippt till två blompinnar som är lite längre än mjölkförpackningen (hjulaxlar)
 4. Trä sugrören över blompinnarna och fäst hjulen ytterst på blompinnarna
 5. Tejpa fast hjulaxlarna med hjulen under karossen
 6. Tejpa fast en bit sugrör på ballongen så att det sluter tätt.
 7. Fäst ballongen på bilen
 8. Blås upp och kör!

Utgå ifrån lektionsupplägget. Det kan skrivas ut som pdf genom att du klickar på knappen längst ner på sidan. Låt eleverna följa upplägget för att konstruera egna ballongbilar.

Håll en ballongbilstävling där eleverna får utvärdera hur det kommer sig att bilarna kom olika långt.

Del 2 - Diskussion (Fy, Ke, Bi)

Utgå ifrån frågorna i lektionsupplägget (samma som nedan). De kan användas för diskussioner i helklass eller i grupper. Du kan också låta eleverna ge individuella, skriftliga svar.

Fysik

 1. Beskriv energiomvandlingarna som sker för att bilen ska rulla.

 2. Varför stannar bilen när den rört sig en bit?

 3. Var har energin tagit vägen när bilen stannat?

 Kemi

 1. Vilka olika bränslen kan bilar köras med?

 2. Vilka för- och nackdelar finns med olika typer av bränslen?

Biologi

 1. Hur påverkas naturens ekosystem av fossila bränslen?

 2. Vad händer när de fossila bränslena tar slut?

Dokumentation

Låt eleverna dokumentera sin process genom foton eller filmklipp som sätts ihop till ett bildspel eller kort film.

Fakta

> Faktablad: Vad är energi?
> Faktablad: Energins kretslopp

Lungorna behöver energi för att blåsa upp ballongen, och den energin kommer från frukostmackan i morse eller kanske middagen igår kväll. Matens energi kommer i sin tur från den förnybara energin i solens strålar, som växterna fångat in genom fotosyntes.

Energin i maten vi äter omvandlas sedan rörelseenergi i våra kroppar, som lungorna sedan kan använda för att trycka in luft i ballongen. Allteftersom ballongen fylls överförs energin till luften inuti ballongen och så länge som ballongen är stängd lagras energin där. När ballongen öppnas omvandlas den lagrade energin till rörelseenergi. Luften far åt ett håll och ballongbilen far åt det andra hållet (enligt principen om att en kraft åt ett håll alltid förutsätter en kraft åt andra hållet).

> Till alla lektioner för årskurs 4-6