Debatt i morgonsoffan

  

Debatt i morgonsoffan

Hur går en debatt till? Nu är det dags att bygga om klassrummet till en tevestudio.

Elever argumenterar för sin ståndpunkt.

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Sv, Bi, Fy, Ke, Ge, Re, Sh, Hkk, Tk

I den här övningen får eleverna förbereda och genomföra en debatt runt ett energi- eller klimatrelaterat ämne.

Målet med Debatt i morgonsoffan är att använda kunskaper i NO, SO, teknik och hem - och konsumentkunskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, samhälle, miljö och hållbar utveckling. Övningen tränar förmågan att i tal uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och ger övning i att leda ett samtal samt formulera och bemöta argument.

Material och verktyg: Tips på debattämnen (se nedan). Material och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger. Längst ner på sidan hittar du en knapp för att ladda ner övningen som pdf.

Genomförande

Gå igenom uppgiften med eleverna och presentera tips på debattämnen.

Låt eleverna komma med egna förslag.

Dela in eleverna i grupper med förslagsvis sex elever i varje. Inom grupperna får hälften av eleverna ta ställning för och hälften emot ett givet påstående.

Låt eleverna bestämma ämne.

Eleverna får sedan några timmar på sig att samla argument för den givna ståndpunkten och förbereda sig så bra som möjligt inför den avslutande debatten. Se förslag på tips för debattörer nedan.

Tips på debattämnen

 • Vi måste hushålla med energi.
 • Förnybar energi är framtiden.
 • Alla borde äta mindre kött.
 • Kärnkraften bör avvecklas.
 • Förbjud fossildrivna bilar.
 • Vi i Sverige måste ändra livsstil för att nå en hållbar utveckling.
 • Det är politikernas ansvar att förändra världen.
 • Valfritt debattämne.

Tips! Kanske finns det någon fråga som är aktuell lokalt som är intressant att debattera?

Debatten

Bygg upp en enkel tevestudio längst fram i klassrummet med plats för de sex elever som möts i varje debatt. Spela gärna upp en musiksnutt som vinjett till debatten!

Du som lärare, eller någon elev, är programledare.

Börja med att ge både förespråkarna och motståndarna 3-5 minuter var för att lägga fram sina argument.

Släpp sedan debatten fri, gärna med moderator en maxtid för varje sida att utnyttja.

Ni kan välja att släppa in övriga klassen med frågor till båda sidor av debattörerna.

Tips till debattörerna

 • Fundera över vilket som är ditt huvudbudskap, och se till att få det sagt.
 • Förebered några exempel som stödjer ditt huvudbudskap.
 • Använd gärna bilder eller diagram för att tydliggöra och förklara.
 • Låt inte dina personliga åsikter lysa igenom.
 • Var beredd på att få kritik – fundera på hur du kan bemöta den.
 • Tänk på att ni debatterar sakfrågor som proffs. Personangrepp är självklart inte accepterade.

Redovisning och dokumentation

Dokumentera gärna debatten genom att filma den.

Låt eleverna skriva manifest med sina huvudargument och låt dem sammanställa faktaunderlaget med referenser och en kort text med kritisk utvärdering av sina källor.

 

Fakta

> Till alla övningar för årskurs 7-9