Energifallet i Skåne

Energifallet

Energifallet i Skåne

Under 2014 fortbildades 380 pedagoger i över 50 skånska skolor i hur man kan arbeta med energi och hållbar utveckling i undervisningen. Satsningen var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Energikontoret i Skåne med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond.

Genom projektet Energifallet i Skåne ville vi inspirera alla Skånes grundskolelärare att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen. Under 2014 fortbildades skånska grundskolepedagoger i hur man kan arbeta med energi och hållbar utveckling i alla skolämnen, med hjälp av läromedlet Energifallet. Vi träffade pedagoger i över femtio skolor, där vi höll både enskilda fortbildningstillfällen och längre inspirationsserier.

Tips! Sök bidrag till klimatutbildning hos Klimatsamverkan Skåne (upp till 10 000 kr per skola).

Inspirationsträffar

Under en inspirationsträff träffade vi pedagoger i 2-3 timmar, där vi tillsammans diskuterade hur hållbar utveckling kan genomsyra undervisningen och hur läromedlet Energifallet kan användas i klassrummet.

Ballongbilsrace med låg- och mellanstadielärare i Västra Ramlösa skola, Helsingborg. Foto: Jennifer Cronborn

Övningen Energireportern med Västra Ramlösa skolas högstadielärare. 
Foto: Sanna Dufbäck

Inspirationsserier

Inspirationsserierna pågick under en hel termin, i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och kommunens energirådgivare. Serien startade med en träff (2-3 timmar) på skolan, där vi introducerade Energifallet och presenterade upplägget för terminen. Därefter handleddes lärarna av Naturskyddsföreningens personal och energirådgivaren i kommunen. De deltagande klasserna skapade en utställning där de presenterade hur de arbetat med energi och hållbar utveckling. 

Genom utställningarna fick eleverna på ett konkret sätt visa upp sina tankar och reflektioner om energi och hållbar utveckling. Energirådgivarna i kommunerna hjälpte till att genomföra utställningarna.

Utställning i Malmö om framtidens energi. Foto: Ingrid Camper.

På Energi- och Vattenverkstaden i Köpenhamn fick lärarna klättra ner i en toalett för att utforska Köpenhamns kloaker! Foto: Lana Abdul Sattar

Lärarna som var med i inspirationsserien har även gjort studiebesök på Energi- och Vattenverkstaden i Köpenhamn. Där fick lärarna lära sig mer om pedagogiken kring att undervisa om klimat, energi och vattnets kretslopp. Studiebesöket genomfördes genom Öresundsklassrummet

Medial uppmärksamhet

Inspirationsserierna har genererat medial uppmärksamhet från flera håll. Nedan finns länkar till tidningsartiklar, radioinslag och kommunala hemsidor som uppmärksammat utställningarna. Klicka på bilderna för att följa länkarna.

2014-10-27, Skånskan    Skånskan 2014-10-27                                   Skånskan 2014-10-23

   

Ystads Allehanda (YA) 2014-10-22     YA 2014-05-30                 YA 2014-03-26

P4 Kristianstad 2014-10-22                           P4 Malmöhus 2014-10-21

Lokaltidningen Malmö, oktober 2014 

 Energifallet på kommunhemsidor

        

Energifallet har tagits fram för att det ska vara enkelt och roligt att undervisa om energifrågor och hållbar utveckling. Detta som en del av den ordinarie undervisningen, enligt Lgr11. Dagens unga behöver relevant kunskap om mänsklighetens utmaningar och möjligheter. Med rätt kunskaper kan fler unga lockas att söka utbildningar och arbete inom nya näringar som växer fram i ett mer energismart samhälle. 

Naturskyddsföreningen vill med läromedlet Energifallet bidra till att dagens unga ser lösningar och känner framtidstro. 

Energifallet i Skåne pågick i fjorton kommuner under 2014 och genomfördes i samarbete med Energikontoret i Skåne med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond.

Inspirationsserier i fem kommuner:
Skurup, Osby, Malmö, Tomelilla, Ystad.
Totalt 57 pedagoger från 17 skolor.

Inspirationsträffar, tjugo genomförda i tio kommuner:
Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp och Ängleholm.
Totalt 380 pedagoger från 50 skolor.

> Läs rapporten från projektet Energifallet i Skåne

 

Energifallet är Naturskyddsföreningens läromedel för grundskolan. Materialet består av övningar med filmklipp, faktablad och inspirerande bildspel. Materialet är anpassat för F-3, 4-6, 7-9 och passar även att använda och inspireras av för fritidsverksamhet. Allt material hittar du gratis och nedladdningsbart på energifallet.se