5 november 2015 Om LHU

Om hållbarhet

Den här filmen är framtagen av Arbetets museum och deras utställning "Framtidsland". Om begreppet hållbar utveckling och vad man själv kan göra för att minska sin användning av jordens resurser.