25 oktober 2013 Våra filmer ladda ner filmen

Så gör du en papperspropeller, F-6

Instruktionsfilm som hör till experimentet Papperspropellern i övningen Upplev energi. Filmen kan vara en utgångspunkt för att diskutera energiomvandlingar.

Till Energifallets startsida