Faktablad: Mat, klimat och miljö

Faktablad: Mat, klimat och miljö

Faktablad om matens miljö- och klimatpåverkan.

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och största delen av utsläppen kommer från konsumtionen av animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Att välja mer vegetabilier är det enklaste, och viktigaste, man kan göra för att äta mer klimatvänligt. Och när vi väljer kött så är det viktigt att välja kött från djur som har bidragit till miljönyttor.

Varför är det klimatsmart med mer vegetabilier?

Visste du att en vegetarisk rätt i genomsnitt har hälften så stor klimatpåverkan som en kötträtt? Det beror på att uppfödning av köttdjur står för en mycket stor del av klimatutsläppen. Vi svenskar äter mycket kött, vilket varken är bra för miljön eller hälsan. Bönor, linser, kikärter och andra grövre grönsaker är klimatsmart, även om det har transporterats långt eller hittats i frysdisken.

Kan köttproduktion bidra till miljönytta?

Vissa djur bidrar till nytta för miljön. Betande djur, som kor och får, behövs för att hålla markerna öppna och för att vi ska behålla viktiga växter och djur (biologisk mångfald). När djur får beta i hagmarker blir naturen nämligen rik på arter. 

Samtidigt ger betande djur, som kor och får, höga växthusgasutsläpp när de omvandlar gräs, något som vi människor inte kan äta, till kött, som vi kan äta. Gris och fågel ger lägre klimatutsläpp, men deras foder består av mat som även människor kan äta, som soja, majs och spannmål. Det är onödigt att maten tar omvägen via grisen och kycklingen, när vi kan äta maten direkt i stället. En stor del av den spannmål som odlas, både svensk och importerad, används till djurfoder i stället för mat till människor.

Mycket av det kött vi äter är importerat och långt ifrån alla djur bidrar till miljönytta, men det gör ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött.

Ekologiskt – bäst för bonden, naturen och djuren

Ekologiska lantbruk måste följa regler som granskas av oberoende kontrollanter. Ekologiska lantbruk får inte använda kemiska bekämpningsmedel, klimatbelastande konstgödsel och alla djur får komma ut och har större utlopp för sina naturliga beteenden. De stora fördelarna med ekologisk odling är att spridningen av kemikalier minskar och att fler växter och djur trivs.

Men all ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, det beror på vad man äter. De flesta grönsaker har en lägre klimatpåverkan om de är ekologiska, medan ekologiskt kött har ungefär samma påverkan som oekologiskt. För trots klimatåtgärder i det ekologiska lantbruket så går det inte att ändra på alla källor till växthusgaser, som till exempel matsmältningen hos kor och lamm. Så, för att minska matens klimatpåverkan är det viktigt att äta mer mat från växtriket.

> Läs mer om kött, klimat och miljö

Matsvinn

I ett genomsnittligt svenskt hushåll slängs nästan två kilo matavfall per person, varje vecka! Det är ju helt i onödan och dessutom slöseri med pengar att köpa mat som går direkt i soptunnan. Matsvinnet beror till en del på att vi handlar för mycket och att maten står och blir gammal i kylskåpet, men också på att vi slänger mat i onödan.

 

Faktafrågor

1. Varför har vegetabilisk mat mindre klimatpåverkan än kött- och mejeriprodukter?

2. På vilket sätt kan betande djur göra miljönytta och vilket kött har minst klimatpåverkan? 

3. Vilka fördelar finns med ekologisk matproduktion?

Diskussionsfrågor

1. Vilka för- och nackdelar finns det med att välja ekologiska matvaror som transporterats från andra länder jämfört med oekologiska matvaror från Sverige?

2. Vad kan få fler människor att äta mindre kött och mejeriprodukter och mer vegetariskt? Vilka hinder och möjligheter finns?

3. Vilka åtgärder kan vidtas för att minska matsvinnet?

Så tycker Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen arbetar för en ambitiös klimatpolitik och en ren natur med hög biologisk mångfald. Vi skapar opinion, ställer krav på politiker och ger dig verktyg för att kunna leva klimatsmart, där mat är en del. När det gäller maten kan alla hjälpa till genom att äta mer vegetabilier, mer ekologiskt och välja mindre köttbitar från ekologiskt eller svenskt naturbeteskött.

> Till alla Naturskyddsföreningen i skolans faktablad