Fixa grejen!

Energifallet

Fixa grejen!

Att kunna fixa saker som gått sönder är bra för både miljön och plånboken. Här får eleverna i uppdrag att förlänga livet på olika föremål och resonera kring konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv. Vilka saker ni fixar kan anpassas beroende på om övningen genomförs i textilslöjden, trä- och metallslöjden eller i teknikundervisningen.

Foto:

Gustav Kruse

Ämnen: Hkk, Sl, Tk

Målet med övningen är att eleverna ska utveckla förmågan att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet och värdera val och handlingar i hemmet och som konsument, samt utifrån perspektivet hållbar utveckling och använda olika tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Material och verktyg: Illustration: Cirkulär ekonomi (pdf). Elevuppgift: Fixa grejen (pdf). Sajten Fixagrejen.nu. Material till övningen finns i verktygsmenyn.

Trasiga textilföremål t.ex. byxor med trasig gylf eller hål på knäna, regn-/skaljacka med hål, trasiga eller rangliga möbler, trasiga metallföremål eller elektriska produkter för eleverna att fixa. Eleverna kan ta med sig saker de hittar hemma för att fixa dem i skolan, fixa dem hemma som hemuppgift eller leta upp saker på skolan som behöver fixas till.

Moment 1

Visa Illustration: Cirkulär ekonomi på tavlan. Dela ut varsin papperslapp till eleverna. Ge eleverna två minuter att titta på bilden i tystnad, och enskilt skriva ner spontana tankar som dyker upp.

Låt eleverna läsa upp vad de skrivit för varandra i par. Tänkte de på liknande saker eller helt annorlunda? Lyft elevernas tankar i helklass. 

Förklara begreppen linjär och cirkulär ekonomi. Fortsätt att samtala om hur användning av naturresurser påverkar miljö och människor, från utvinning och produktion till konsumtion och slutligen avfall, återvinning eller återanvändning.

Låt eleverna sitta i smågrupper och samtala utifrån frågorna:

 • Vilka olika anledningar finns det till att laga trasiga saker i stället för att köpa nytt?
 • Vilka saker är enkla att reparera själv? Kan det göras med hjälp av metoder vi lärt oss i skolan, hemma eller någon annanstans?
 • Vilka saker är svårare att reparera själv? Var går det då att lämna in sakerna för reparation?
 • Hur kan saker som inte går att laga göras om till något annat (s.k. återbruk/upcycling)? Kan någon ge exempel?
 • Hur ska olika saker och material återvinnas om de inte går att laga? Mobiltelefon? Textilier? Vad händer med dem sen?

Låt eleverna gå in på fixagrejen.nu. Ge dem fem minuter att titta runt på sajten. Vilka tips fastnade de särskilt för? Har de gjort något liknande själva? Har de något eget fixartips att dela med sig av? Fånga upp elevernas tankar gemensamt.

Avsluta med att ge eleverna i uppdrag till nästa lektion att leta upp saker som behöver fixas eller repareras. Eleverna fotograferar/skriver ner de saker de identifierar. Det kan till vara hemma, i skolan eller i annan miljö. De behöver inte ta med sig sakerna, utan bara dokumentera vad de hittar.

Här är några exempel på vardagliga föremål som kan fixas:

Textil

 • Laga en trasig dragkedja eller sy i en ny knapp eller dragkedja
 • Lappa jeans, funktionsplagg eller andra textilier med hål i
 • Klä om en sliten stolsits (eventuellt också stoppa om)

Trä och metall

 • Fixa till en ranglig stol eller bord
 • Löd ihop ett trasigt metallföremål t.ex. torkställning eller tesil 

Teknik

 • Laga en sprucken skärm på en mobiltelefon
 • Laga en trög fjärrkontroll eller tv-spelskontroll
 • Byt ut och koppla om en trasig sladd/kontakt till en lampa

Moment 2-3

Be eleverna dela med sig av några exempel på saker de hittat som behöver fixas. 

Låt eleverna sitta i par och välja ut en eller två saker per par att gemensamt reparera eller fixa till. 

Berätta för eleverna hur processen ska dokumenteras och redovisas. Fixandet dokumenteras genom foton/filmklipp i stegen Förberedelse, Genomförande och Resultat. Dokumentationen sätts sedan ihop till en enkel instruktionsfilm som skulle kunna användas för att instruera någon annan som vill veta hur det går att fixa grejen. 

Dela ut Elevuppgift: Fixa grejen som eleverna parvis fyller i och lämnar in.

Dags att sätta igång och fixa grejen! Påminn eleverna att dokumentera processen!

 

Dokumentation och redovisning

Dokumentationen sätts ihop till en instruktionsfilm.

Låt eleverna visa sina filmer för varandra i klassen. 

Tips! Vilka andra vill ni visa filmerna för? Bjud in till fixar-filmvisning! 

 

> Till övningen Fixa grejen för åk 4-6.