Följ T-shirten

Energifallet

Följ T-shirten

T-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

En tröjas livscykel. Illustratör: Sofia Liljander

Följ T-shirten

Ämnen: Ke, Bi, Ge, Hkk, Bl, Sv, Sl

Övningen Följ T-shirten börjar med att följa en T-shirts resa från vagga till grav med diskussioner om energianvändning, klimat- och miljöpåverkan från bomullsplanta till att den blir avfall, alltså T-shirtens livscykel. Eleverna väljer sedan andra produkter och gör enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa. På så vis får de reflektera över hur livsmedel och varor tillverkas, hur detta kräver energi samt påverkar människor, djur, klimat och miljö. Eleverna får sedan utveckla en mer hållbar process där produkten de valt i stället går från vagga till vagga.

Målet är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om var och hur varor produceras, och kunna ta ställning och värdera val och handlingar som konsument utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Material och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger.

Genomförande

Del 1 Skohögen (ca 15 min)

Låt alla elever att lägga en sko i en gemensam hög. Gå tillsammans igenom skorna för att se var de är producerade och sortera dem efter olika kontinenter. Fråga eleverna vad de vet om skorna.

Frågor att diskutera:

  • Var är skorna tillverkade? Var ligger länderna?
  • Hur tillverkas skor?
  • Vad är skorna gjorda av?
  • Vad vet ni om dem som tillverkat era skor?

Del 2 Livscykelanalys (LCA)

Utgå från flödesschemat över T-shirtens väg från planta till avfall och samtala om vad som händer under resans gång. Låt också eleverna läsa om en köttbulles och ett par jeans liv i Energifallets tidning för högstadiet.

Titta tillsammans på filmen Ett miljösmart klädval om klädkonsumtionens konsekvenser för miljön:

Låt sedan eleverna i grupper välja en produkt, till exempel ett livsmedel, ett klädesplagg, en mobiltelefon eller en möbel att göra egna livscykelanalyser på. Eleverna undersöker både miljöpåverkan och sociala aspekter.

Låt eleverna göra en LCA på produkten från vagga till grav, sedan får de fundera på hur produktens livscykel kan bli mer hållbar och istället gå från vagga till vagga. Låt dem utgå ifrån flödesschemat för t-shirten. Låt dem även använda elevinstruktionen och kartläggningstabellen, antingen som de är, eller gör en egen version med de kategorier som passar just er. Kartläggningstabellen motsvarar inte det exakta innehållet i en traditionell livscykelanalys, t. ex. brukar inte sociala aspekter vara med. Syftet med detta är att eleverna ska få möjlighet att reflektera bredare kring hur produktion påverkar både miljön och människor.

Att beskriva en produkts livscykel är komplext. Det går inte att ta med allt, men samtidigt är det viktigt att ha med sådant som är avgörande för att beskriva produkten på ett rättvist sätt. Diskutera vilka avgränsningar ni ska göra. Om syftet är att beskriva energianvändningen vid tröjtillverkning kan det till exempel vara lämpligt att fokusera på energin som krävts i energikrävande tillverkningssteg och transporter. Energin som använts till belysning i fabrikerna kan däremot förmodligen uteslutas, eftersom den antagligen inte spelar någon större roll för slutresultatet.

På nätet finns mycket information, men det kommer ändå vara svårt att svara på alla frågor. Förbered därför eleverna på att det viktigaste är att försöka hitta svar. Det är okej att generalisera, eftersom det viktiga inte är att alla fakta blir helt rätt, utan att eleverna förstår hur man kan resonera när man gör en LCA. Det är inget misslyckande att inte hitta svar på alla frågor, utan en lärdom att det är mycket svårt att göra en komplett LCA. Ett tips är att kontakta tillverkaren tidigt, det tar tid att få svar.

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna redovisa sina livscykelanalyser för klassen där de jämför de två flödesscheman de gjort och berätta om vilka förbättringar som gjorts för en mer hållbar livscykel hos produkten.

Låt eleverna dela med sig av sina tips om hur det går att konsumera mer hållbart.

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips.

Fördjupning

Gör ett fördjupningsarbete om ansvarfullt företagande. Inkludera både miljömässig och social hållbarhet.

Ta kontakt med företag som producerar, köper och säljer produkterna och intervjua dem om hur de tänker när de köper in varor. Hur viktig är det för företaget att deras produkt är hållbar?

När ni väljer företag är det viktigt att kritiskt granska de företag som utger sig för att arbeta med hållbarhetsfrågor och CSR (Corporate Social Responsibility). Många företag använder ord som ”miljö”, ”ansvarstagande” och ”hållbarhet” som reklambudskap trots att de egentligen inte gör så mycket för att arbeta på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Det kallas ”green wash” eller ”grönmålning” på svenska. Mycket snack och liten verkstad!

Resonera om olika sätt som företag får oss att konsumera mer och vilken makt konsumenter kan utöva i olika led.

Fakta

> Faktablad: Avfallstrappan

> Statistik från SCB: Här hamnar dina gamla kläder

> Stilmedveten: Portal med massor av viktiga fakta om material, kemikalier, tillverkning och hållbar klädanvändning (Sveriges konsumenter)

> Fakta om bomull (Sveriges konsumenter)

Artikel ur Sveriges Natur 1-2108 om falsk miljömärkning inom klädindustrin

> Artikel ur Sveriges Natur 5-2016 om vad som händer med våra gamla mobiltelefoner

Att arbeta med livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys följer en produkt från vaggan till graven, och beskriver dess miljöpåverkan från råvaruutvinning till avfallshantering. Alla resurser som används och alla utsläpp som sker däremellan räknas in. Ett annat sätt att se på varors livscykler är ”från vagga till vagga” – på engelska ”cradle to cradle” (C2C). Där tar varans väg aldrig tar slut, utan återgår till systemet igen genom någon form av återanvändning. Det betyder att materialet i varan blir något nytt istället för att slängas.

En traditionell livscykelanalys mäter en produkts totala miljöpåverkan. Det finns också sociala livscykelanalyser som beskriver människors arbetsvillkor och påverkan på det lokala samhället.

Resan hem från affären - en energitjuv!

Att åka bil hem från affären utgör  ett av de mest energikrävande momenten i produktens livscykel. Det beror på att en lastbil eller ett fraktfartyg lastar flera tusen plagg som delar på energikostnaden medan en bilresa från affären behöver mycket mer energi per vara. Det är alltså mer energisnålt att koncentrera sina inköp till så få resor som möjligt. Med buss eller tåg delas energianvändningen mellan samtliga resenärer vilket ger lägre påverkan per person (och T-shirt). Det bästa är så klart att gå eller cykla!

> Till startsidan för årskurs 7-9