Gratis från naturen - ekosystemtjänster

Energifallet

Gratis från naturen - ekosystemtjänster

Här får klassen klura på hur saker hänger ihop och upptäcka naturens tjänster och människans beroende av dem.

Foto:

Johline Lindholm

Ämnen: Bi, Ke, Ge, Idh, Sv

Hur kan vi göra ett äpple? Hur får vi syre att andas och hur blir vattnet rent? Många av naturens tjänster tar vi för givna. Genom en vandring i omgivningen uppmärksammas alla de gratistjänster som naturen erbjuder. Övningen innehåller en praktisk uppgift, att bygga en biholk, ett vildbihotell eller en bivattnare, och skrivande av berättelser och dikter.

Målet med Gratis från naturen - ekosystemtjänster är att eleverna ska få förståelse för människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Eleverna ska också få förståelse för begreppet ekosystemtjänster och vad det innebär, som nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Material & verktyg: Allt material finns i verktygsmenyn.

Genomförande

Vad är naturen? Vad kan vi göra i naturen?

Låt klassen brainstorma kring frågorna i mindre grupper. Låt grupperna presentera sina förslag för klassen. Anteckna och sortera deras idéer på tavlan kring rubriker som t.ex. ”naturen som skafferi”, ”plats för lekar”, ”träning och upptäckter”, ”skönhetsintryck och vila”.

Bjud klassen på äpplen och samtala om vad som behövs för att ”göra” ett äpple. Introducera genom detta samtal begreppet ekosystemtjänster. Koppla gärna till experimentet Bygg ett minikretslopp i övningen Upplev energi.

Rita en händelsekedja för vad som händer från frö till äpple till frö. Vad kostar ett äpple? Vad går pengarna till? Finns det något i kedjan som inte kostar pengar?

Gör en ekosystemtjänstvandring

Gör en promenad runt skolan, i en närliggande skog eller park, och spana efter ekosystemtjänster.

  • Vilka träd ser ni? Hur och för vem gör de nytta? Vart tar löven vägen?
  • Vilka ätliga växter ser ni? Kan ni lära er några nya? Harsyra, maskros, enbär?
  • Finns det något vatten? Var kommer det ifrån? Går det att dricka? Vad skiljer sig från vatten i kran?
  • Finns det några odlingar i närheten? Vad odlas? Vad behövs för att det ska bli något ätbart?
  • Hur blir det jord?
  • Vilka hot finns mot ekosystemtjänster? Hur kan vi undvika hoten?

Låt gärna eleverna fortsätta spaningen kring hemmet.

Friluftsdag med tema ekosystemtjänster

Genomför en friluftsdag i skogen på hösten och använd skogen som skafferi. Plocka svamp, bär och annat ätbart. Tillaga det sedan i skogen!

Samtala om

  • Vilka ätbara växter och djur hittar vi i skogen?
  • Hur länge skulle du kunna överleva på det som skogen ger?
  • Vad kan kunskaper om ätliga växter i skogen vara bra till?

Tips! Naturskyddsföreningen anordnar fortbildningar för lärare som vill få mer kunskap om hur vi kan använda naturen i undervisningen. Mer information hittar du på Skogen som klassrum.

Redovisning och dokumentation

Skriv en berättelse: Låt eleverna skriva en berättelse om hur mat blir till. Hur kan vi ”göra” ett äpple, en tomat, en biff, ett blåbär eller något annat? Fokusera på de ekosystemtjänster som behövs för att få fram maten.

Skriv en dikt: Du kan också låta eleverna skriva en dikt där de tackar för de ekosystemtjänster de använder. Tack gräset för att du binder solenergin, tack biet för att du… osv…

Dela elevernas berättelser och dikter i klassens blogg.

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips.

Fördjupning

Se Naturskyddsföreningens övningar och material om naturnytta! Där finns bland annat övningar om bin och instruktioner till att bygga vildbihotell i bambu.

Fakta

76 procent av matproduktionen i EU är beroende av pollinerande insekter.

Havet, skogen och stranden är exempel på olika ekosystem. Det är alltså en specifik del av naturen – stor eller liten – där alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område tillsammans bildar ett ekologiskt system – ett ekosystem.

Ekosystemtjänster är de funktioner, tjänster och värden som människan får från naturen i olika slags ekosystem och drar nytta av utan att betala för dem. Det är exempelvis insekter som pollinerar, våtmarker och musslor som renar vatten, och att ny bördig jord bildas vid förmultning. Mat, naturmediciner, biobränslen och processer som fotosyntes är också ekosystemtjänster. Även återhämtning i form av rekreation får vi tack vare de estetiska och känslomässiga värden som naturens skönhet förser oss med. Allt detta är exempel på ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Begreppet ekosystemtjänster ses ur ett mänskligt perspektiv. Nyttan och värdet av dessa naturens tjänster mäts i hur användbara de är för människan.

> Ordlista - ekosystemtjänster

> Till alla övningar för årskurs 4-6