Hållbarhet i verkligheten - Så gjorde Kungsmarksskolan

Hållbarhet i verkligheten - Så gjorde Kungsmarksskolan

Tolv lärare och 107 elever i årskurs 8 på Kungsmarksskolan i Munkedal kommun deltog under våren 2016 i Energifallet högstadiespecial. I tio veckor arbetade de på bredden och djupet med hållbar utveckling både i och utanför klassrummet. Här delar läraren Nikolina Roos med sig av skolans erfarenheter.

Elever i årskurs 8 på Kungsmarksskolan.

Foto:

Kungsmarksskolan

Eleverna har lärt sig att hållbar utveckling ingår i allting och att skolämnena hör ihop och skapar en helhet. De har varit förundrade över hur allt hänger ihop. Det märks att de tänker vidare kring detta.

                                                                    Läraren Nikolina Roos

Arbeta ämnesövergripande i tio ämnen – går det? Kungsmarksskolan har genomfört ett riktigt lyckat ämnessamarbete kring hållbar utveckling! De utgick från Energifallet högstadiespecial (Naturskyddsföreningen skolprogram) och lade till fler studiebesök, fler arbetsmoment samt tog hjälp av kommunens energirådgivare. 

Satsningen blev så bra att Kungsmarksskolan vill upprepa arbetet varje år. Vi har pratat med läraren Nikolina Roos om de olika momenten som ingick.

Samplanering, loggböcker och jättestort arbetsschema

Planeringen omfattade svenska, engelska, slöjd, bild, matematik, hem- och konsumentkunskap, fysik, kemi, biologi och teknik.

- Samplanering tar alltid längre tid första gången, menar Nikolina. Jag var lite av en projektledare och delade upp övningarna mellan oss lärare. Var och en fick sedan läsa in sig på sina delar.

För att få en bättre överblick satte vi upp ett jättestort schema i personalrummet, där arbetstimmarna och studiebesöken skrevs upp. Eleverna förde egna loggböcker under hela arbetet. I slutet av loggboken fick eleverna sammanfatta arbetsområdet och dra egna slutsatser kring hållbar utveckling.

Skolans planering och loggbok finns i högerspalten på den här sidan.

Så arbetade de: Ordförståelse, innovationer och elevfilmer

Arbetet inleddes med ordlistan, och träning av ord- och begreppsförståelse både på svenska och engelska. 

- De första veckorna var teoretiskt upplagda för att eleverna skulle få kunskaper om hållbar utveckling för att kunna göra egna ställningstaganden både i det fortsatta arbetet och i framtiden, berättar Nikolina.

Lärarna valde att väva ihop Energifallet med ett annat pågående projekt om innovationer. Eleverna fick i uppdrag att själva komma på innovationer inom temat energismarta lösningar kring mat. De gjorde prototyper på exempelvis en buss som drivs av matrester och en robot som tar hand om plaster i havet. Eleverna gjorde också livscykelanalyser på sina prototyper.

- Vi har lyckats koppla in mycket i arbetsområdet, konstaterar Nikolina. Kemiläraren har pratat om mikroplaster och visat filmer från UR Play. I samband med arbetet har vi också tagit upp kopplingen mellan narkotika och miljöproblem. Vi har också pratat med kommunens energirådgivare om hur det går att minska energianvändningen och göra nytta för miljön och spara pengar.

Eleverna redovisade på många olika sätt och spelade bland annat in egna filmer om hållbar utveckling.

På studiebesök i verkligheten

Några av klasserna gjorde studiebesök på Ikea Uddevalla. Eleverna förberedde sig genom att skriva frågor till Ikea. På plats i varuhuset fick de besöka olika stationer. På tygavdelningen berättade Ikea om sitt arbete kring bomull och alternativa naturmaterial. Eleverna kunde relatera till tidigare samtal med kommunens energirådgivare om kläder och textilier. Eleverna frågade också om cirkulär ekonomi, livscykelanalyser, transporter, hur maten framställs och varifrån träet i produkterna kommer. 

- Vi var väldigt nöjda med besöket! säger Nikolina. Efteråt diskuterade vi vad vi hade upplevt och lärt oss. Till exempel diskuterade vi vad som egentligen menas med ”mer hållbar bomull”, ett begrepp som dök upp under besöket.

Eleverna fick också presentera sina uppdrag kring innovationer när de besökte utvecklingscentrat Innovatum i Trollhättan. 

- Det gick jättebra. Det är viktigt att det vi gör inte bara stannar på skolan, utan att eleverna får komma ut och visa upp sina arbeten, menar Nikolina. 

Eleverna gjorde även studiebesök på Sotenäs Symbioscenter i Kungshamn. Där fick de höra om omställning till cirkulär ekonomi och maritim utveckling. 

Arbetsglädje och tankar som stannar kvar

Medvetenheten kring hållbar utveckling har ökat hos eleverna under arbetets gång. Eleverna har börjat reagera på matsvinn och lampor som lyser i tomma rum. 

- Vad jag tror eleverna tar med sig från detta är glädjen att arbeta på det här sättet med entreprenöriellt lärande, berättar Nikolina. De har varit förundrade över hur allt hänger ihop. De har lärt sig att hållbar utveckling ingår i allting och att skolämnena hör ihop och skapar en helhet. Det märks att de tänker vidare kring detta. Det är inte svenska för sig och teknikämnet för sig, ämnena går in i varandra. 

Nikolina upplever att eleverna har uppskattat att de kunnat göra ett arbete och bli bedömda i fyra ämnen samtidigt.

- Vi kommer att fortsätta med detta upplägg varje år! avslutar Nikolina.

Din skola kan också ansöka om att vara med i Energifallet högstadiespecial. Läs mer här!