Känn växthuseffekten

  

Känn växthuseffekten

Vilken påverkan har egentligen växthusgaserna på vår planet? Det här experimentet är hämtat från boken Barn frågar om klimatet av Pär Holmgren och Torun Paulsson.

Känn växthuseffekten!

Målet med Känn växthuseffekten är att eleverna ska få förståelse för hur växthuseffekten påverkar jorden och klimatet.

Material: 1 Plastpåse, 1 strumpa och 2 gummisnoddar till varje elev. Labbrapport finns i menyn.

Genomförande

  1. Förklara uppgiften för eleverna. De ska genom experimentet testa på skillnaden när de sätter ena handen i en plastpåse och den andra i en strumpa.
  2. Låt eleverna ställa en hypotes om hur de tror att kommer att kännas om händerna och förklara varför.
  3. Låt eleverna stoppa den ena handen i en plastpåse och den andra i en strumpa. Gummisnoddarna ska sättas kring handleden för att det ska sluta tätt.
  4. Låt strumporna och plastpåsarna sitta kvar ett tag. Prata gärna om växthus och hur det fungerar under tiden.
  5. Diskutera hur det känns om händerna och varför? Dra paralleller till växthus och växthuseffekten.
  6. Låt eleverna rita och skriva om experimentet. Använd gärna Energifallets mall för labbrapport.

Att samtala om

  • Hur känns det? Är det någon skillnad mellan händerna?
  • Vad beror skillnaden på?
  • Jämför vad som händer i ett växthus och med jorden när växthuseffekten ökar.
  • Vad får det för effekter på jorden om det blir varmare?

 

Fakta

> Faktablad: Växthuseffekten
> Faktablad: Klimatförändringarna

Med strumpan på handen kan värme lämna handen. Handen med plastpåsen blir däremot snabbt för varm eftersom värmen hålls kvar. På samma vis är jorden lagom varm med lagom mycket växthusgaser i atmosfären, men alltför varm när halterna av växthusgaser stiger och hindrar att värmestrålning lämnar jorden. Ni kan även reflektera kring skillnaden mellan olika typer av strumpor och jämföra det med ökad mängd växthusgaser i atmosfären som tillåter mer eller mindre genomsläpp av värme.

 

> Till alla övningar i Upplev energi F-3

> Till alla övningar i Upplev energi 4-6