Klimatkocken

  

Klimatkocken

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen! Till övningen finns det även ett faktablad om mat, klimat och miljö.

Illustratör: Sofia Liljander

Ämnen: Hkk, Ke, Ge, Bl, Sv

Övningen Klimatkocken är uppdelad i två delar. Först får eleverna fundera över matens klimatpåverkan genom att komma på det klimatvärsta sättet att göra en middag. Sedan använder de sina kunskaper för att istället komponera den klimatbästa middagen.

Målet med Klimatkocken är att eleverna får ökade kunskaper om matens klimatpåverkan, samt att de får förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val.

Material: Faktablad: Mat, klimat och miljö, WWF:s Matkalkylatorn, Livsmedelsverkets hemsida. Allt material finns i verktygsmenyn.

Genomförande

Inled med en diskussion i klassen om hur olika matvaror påverkar klimatet och miljö. Sortera och anteckna så att eleverna har tillgång till informationen.

Vilka faktakunskaper finns i klassen redan och vad måste ni ta reda på? Uppmana eleverna att fundera både kring hur ingredienserna odlats och tillverkats, samt hur de kommit till och från butiken. Ta också upp frågor om matsvinn och annat resursslöseri som kan kopplas till matproduktion.

Dela in eleverna i små grupper. Låt varje grupp göra en brainstorm kring hur vi skulle kunna framställa och transportera matprodukter på det klimatvärsta sättet och illustrera dem med teckningar och bildkollage. Arbeta gärna med mindmapping.

Låt eleverna presentera sina idéer för klassen och motivera sina val med vilken påverkan de har på klimat och miljö. Utifrån presentationerna får nu elevgrupperna komponera den klimatvärsta middagen och motivera sina val.

Som avslutning får eleverna i uppgift att använda sina kunskaper om matens klimatpåverkan för att skapa den klimatbästa middagen på samma sätt som ovan. Tag gärna hjälp av Naturskyddsföreningens Grön guide.

Redovisning och dokumentation

  • Dokumentera den klimatvärsta middagen genom teckningar och illustrationer och fotografera den tillagade klimatbästa middagen. Sätt text till bilderna och visa på effekterna på miljö och klimat utifrån hur vi gör matval. Gör ett gemensamt bildspel.

  • Skapa klassens egen klimatsmarta kokbok!

  • Presentera boken/bildspelet på föräldramöte och/eller på informationsskärmar och sprid boken digitalt.

  • Presentera era klimatsmarta rätter för personalen i skolköket och fråga om de kan laga någon eller några av rätterna!

Fördjupning

Arbeta vidare genom att göra recept till era klimatbästa middagar och sammanställ till klassens egen klimatsmarta kokbok. Kanske kan eleverna laga några av rätterna i hem- och konsumentkunskapen?

Undersök om maten på er skola är klimatsmart i övningen Koll på skolan.

Fakta

 

> Till alla övningar för årskurs 4-6

> Till Klimatkocken för åk 7-9