Klimatkocken

Energifallet

Klimatkocken

Nytt: Övningen är uppdaterad med faktablad om mat, klimat och miljö.
Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Hur påverkar maten vårt klot? Illustratör: Erik Espmark

Klimatkocken

Ämnen: Hkk, Ge, Bl, Sv

Övningen Klimatkocken är uppdelad i två delar. Först får eleverna fundera över matens klimatpåverkan genom att komma på det klimatvärsta sättet att göra en middag. Sedan använder de sina kunskaper för att istället komponera den klimatbästa middagen och att tillaga den.

Målet med klimatkocken är att eleverna får ökade kunskaper om matens klimatpåverkan, samt att de får förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val.

Material och verktyg: Faktablad: Mat, klimat och miljöGrön guideWWF:s köttguideLivsmedelsverket.

Genomförande

Inled med en diskussion i klassen om hur olika matvaror påverkar klimatet och miljö. Sortera och anteckna så eleverna har tillgång till informationen.

Vilka faktakunskaper finns i klassen redan och vad måste ni ta reda på? Uppmana eleverna att fundera både kring hur ingredienserna odlats och tillverkats, samt hur de kommit till och från butiken. Ta också upp frågor om matsvinn och annat resursslöseri som kan kopplas till matproduktion.

Dela in eleverna i mindre grupper. Låt varje grupp göra en brainstorm kring hur vi skulle kunna framställa och transportera matprodukter på det klimatvärsta sättet. Illustrera med teckningar och bildkollage. Arbeta gärna med mindmapping.

Låt eleverna presentera sina idéer för klassen och motivera sina val med vilken påverkan de har på klimat och miljö. Utifrån presentationerna får nu elevgrupperna komponera den klimatvärsta middagen och motivera sina val.

Med hjälp av sina kunskaper från del ett får nu eleverna i uppgift att skapa den klimatbästa middagen!

Låt eleverna jobba enligt samma princip som ovan och illustrera med bilder och bildcollage.

Utifrån sina förslag får eleverna i uppdrag att hitta eller göra recept till den klimatbästa middag. Som avslutning kan eleverna laga några av rätterna i hem-och konsumentkunskapen.

Tag gärna hjälp av Naturskyddsföreningens Grön guide.

Att samtala om

  • Finns det fler saker än klimatet som vi behöver tänka på, sett ur ett hållbarhetsperspektiv, när vi handlar?
  • Vems ansvar är det att maten vi äter blir mer hållbar?
  • Vad kan privatpersoner, politiker, skolkök och matbutiker göra för att minska matsvinnet? 


Redovisning och dokumentation

  • Dokumentera den klimatvärsta middagen genom teckningar och illustrationer och den klimatbästa (tillagad) med digitalkamera. Sätt text till bilderna och visa på effekterna på miljö och klimat utifrån hur vi gör matval. Gör ett gemensamt bildspel.
  • Skapa klassens egen klimatsmarta kokbok!
  • Presentera boken/ bildspelet på föräldramöte och/eller på informationsskärmar och sprid boken digitalt.
  • Presentera era klimatsmarta rätter för personalen i skolköket och fråga om de kan laga någon eller några av rätterna!

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips.

Fördjupning

Undersök om maten på er skola är klimatsmart i övningen Energismart skola.

Fakta

 

> Till alla övningar för årskurs 7-9
> Till Klimatkocken för åk 4-6