Miljöanalys - undersök skolan

  

Miljöanalys - undersök skolan

Hur miljövänlig är er skola? Hur används energi och resurser och vem ser till att miljöarbetet går framåt? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Elever från Apelgårdsskolan presenterar sin miljöanalys för elever och lärare på Malmö latin.

Ämnen: Ke, Bi, Fy, Sv, Tk, Ge, Ma, Sh, Hkk

I den här övningen undersöker eleverna hur det går för skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Målet med övningen är att eleverna använder sin egen arbetsplats för att knyta samman teori och praktik kring hållbarhetsfrågor. Det gör de genom att undersöka skolans miljöarbete.

Material och verktyg: Formulär att skriva ut: Miljöanalys för skolor - se menyn. Faktaunderlag till varje del i analysen - se längre ner på sidan. 

Resurspersoner att vända sig till: Rektor, skolans fastighetsskötare, vaktmästare, lokalvårdare samt kommunens energi- och klimatrådgivare.

Genomförande

Utgå ifrån formuläret miljöanalys för skolor. Förbered genom att skriva ut alla sidor på ett eget papper. Formuläret består av delarna:

  1. El och värme
  2. Mat och matavfall
  3. Transporter
  4. Varor
  5. Avfall och återvinning
  6. Kommunikation och globala målen (nytt formulär kommer)

Bonus: Biologisk mångfald! Hur bi-vänlig är skolgården? Undersök med hjälp av Inventering: Bivänlig närmiljö?

Låt eleverna välja ett eller flera teman. Arbeta i helklass eller i grupper. Formuläret är uppbyggt med ett poängsystem. Grupperna tar reda på hur många poäng skolan får i respektive kategori genom att själva undersöka lokalerna och intervjua personalen.

När grupperna har fyllt i formuläret är det dags att ta fram förslag till förbättringar. Grupperna kan utgå ifrån formuläret och faktabladen (se längst ner på denna sida) för att formulera förslag. De kan också söka på nätet efter smarta lösningar. Utgå ifrån frågorna:

  • Vad kan skolans ledning (t.ex. rektor) göra?

  • Vad kan skolans personal göra?

  • Vad kan eleverna/elevrådet göra?

  • Vad kan politiker och/eller tjänstemän på kommunen göra?

Lektionsmaterial till respektive område

Redovisning

Grupperna kan redovisa sina resultat genom att göra affischer med pajdiagram som visar skolans poäng i respektive kategori, bilder från undersökningen och gruppernas förslag på förbättringsåtgärder.

Bjud in rektor och annan personal på skolan för att presentera era resultat. Ni kan även bjuda in politiker och kommuntjänstemän.

Sätt upp affischerna på en synlig plats så att fler kan ta del av era resultat!

Fördjupning

Skriv en insändare om någon av era iakttagelser och skicka in till en tidning.

Låt era undersökningar resultera i att ni inom skolan utformar en mer långsiktig handlingsplan för energieffektivisering.

Undersök om ni kan lämna medborgarförslag i er kommun. Om det är möjligt, skriv då ett om något område där ni har upptäckt att politiker kan göra skillnad.

 

Övningen är framtagen i samarbete med Gunilla Håkansson, NO-lärare på Malmö latinskola.