Onödigaste prylen

Energifallet

Onödigaste prylen

Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkar det naturresurser och människor? Vilka samband finns mellan prylar och identitet? Det är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Onödigaste prylen

Ämnen: Re, Sh, Ge, Hi, Hkk, Bi, Ke, Sl, Sv/Sva

Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkar det naturresurser och människor? Vilka samband finns mellan prylar och identitet? Det är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Målet med övningen är att eleverna reflekterar över konsumtion, både på ett personligt och ett strukturellt plan, och vinner insikter om hur överkonsumtion påverkar människor, samhällen och miljö.

Material: Lektionsupplägg till eleverna (innehåller kunskapskrav för åk 9), faktablad om avfallstrappan. Materialet finns i länklistan.

Genomförande

 1. Samla ihop några bilder att visa i klassen. Bildsök på fraser som "onödiga prylar" och "världens onödigaste uppfinning". (Tips! Kolla in shoppingsajter som t ex coolstuff.se, roligaprylar.se och fungadgets.se).

 2. Visa bilderna i klassen. Diskutera: 

  - För vem är prylen tillverkad? Vem tror ni vill köpa prylen? 
  - Vad ska prylen användas till? Vilken funktion fyller den?

 3. Låt eleverna diskutera två och två vilken som är den onödigaste prylen de stött på. Varför är den onödig? Varför skaffade någon den?

 4. Låt eleverna bildsöka och välja en onödig pryl de hittar på internet eller leta efter onödiga prylar i reklam. Alternativt: låt eleverna leta hemma efter hemmets onödigaste pryl.

 5. Dags för eleverna att hitta argument för att just deras pryl är onödig. Utgå ifrån frågorna i lektionsupplägget. Det består av tre delar med kunskapskrav för betyget A i åk 9 i Hkk, Sl, NO och SO.

 6. Anordna en tävling där eleverna får argumentera varför just prylen de har valt är den onödigaste.

 7. Låt klassen rösta om den onödigaste prylen!

Fördjupning

Låt eleverna göra livscykelanalyser på prylarna de valt med hjälp av övningen Följ T-shirten.

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna dela med sig av det de lärt sig om onödiga prylar genom att dokumentera digitalt.

> Exempel: Film av elever på Nivrenaskolan i Sundsvall

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips.

Fakta

> Faktablad: Avfallstrappan

Hållbar konsumtion

Att veta vilken miljöpåverkan olika varor har är inte lätt. Det enda som är säkert är att all produktion påverkar miljön – ibland positivt, men oftast negativt. Därför är det bra att vårda sina kläder och prylar så att de håller längre. Att köpa begagnade saker istället för nya, och att lämna in sina gamla kläder och prylar till någon typ av insamling bidrar också till en minskad miljöpåverkan och resursanvändning. 

När det är nödvändigt att handla nytt är det bra att välja ekologiska varor, eftersom de ger friskare vatten, glada djur, mindre gifter och fler fåglar och blommor trivs. När det gäller mat är vegetariska produkter både energi- och miljösmartast!

Att arbeta med livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys följer en produkt från vaggan till graven, och beskriver dess miljöpåverkan från råvaruutvinning till avfallshantering. Alla resurser som används och alla utsläpp som sker däremellan räknas in. Ett annat sätt att se på varors livscykler är ”från vagga till vagga” – på engelska ”cradle to cradle” (C2C). Där tar varans väg aldrig tar slut, utan återgår till systemet igen genom någon form av återanvändning. Det betyder att materialet i varan blir något nytt istället för att slängas.

Att beskriva en produkts livscykel är komplext. Det går inte att ta med allt, men samtidigt är det viktigt att ha med sådant som är avgörande för att beskriva produkten på ett rättvist sätt. Diskutera vilka avgränsningar ni ska göra. Om syftet är att beskriva energianvändningen vid tröjtillverkning kan det till exempel vara lämpligt att fokusera på energin som krävts i energikrävande tillverkningssteg och transporter. Energin som använts till belysning i fabrikerna kan däremot förmodligen uteslutas, eftersom den antagligen inte spelar någon större roll för slutresultatet.

En traditionell livscykelanalys mäter en produkts totala miljöpåverkan. Det finns också sociala livscykelanalyser som beskriver människors arbetsvillkor och påverkan på det lokala samhället.

> Till startsidan för årskurs 7-9