På spaning i hemmet

Energifallet

På spaning i hemmet

Var kommer värmen i huset ifrån? Vad används elen till? Med hjälp av spaningskort undersöker eleverna familjens vanor.

Hur energismarta är vi i min familj?

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Tk, Hkk, Ge, Fy, Ke, Sv, Ma

I den här övningen spanar eleverna hemma, genom egna iakttagelser och intervjuer med familjen, för att ta reda på hur energi används i hemmet. Utifrån spaningen kommer eleverna med förslag på hur energianvändningen kan minska. Till sin hjälp har eleverna Energifallets spaningskort.

Målet är att eleverna utvecklar sin förmåga att genomföra och dokumentera enkla undersökningar samt få förståelse för hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Material: Spaningskort. Material och verktyg till övningen finns i menyn till höger. Fakta till övningen hittar du längre ner på sidan.

Genomförande

  1. Kopiera de fyra spaningskorten. Varje spaningskort innehåller några frågor. Gå igenom frågorna tillsammans och låt eleverna komma med förslag på ytterligare frågor.

  2. Låt eleverna ta med sig spaningskorten hem. Där tar de reda på information genom att göra egna iakttagelser och intervjua någon vuxen.

  3. Samtala i klassen om undersökningarna och resultaten. Hur påverkar det vi gör i vardagen klimat, miljö och hållbar utveckling? Vilka förändringar är lätta att göra och vilka är svåra om vi vill leva mer klimatsmart och hållbart?

  4. Hur kan ni sprida era kunskaper?

Frågor på spaningskorten:

El: Hur mycket el går åt hemma? Vad används elen till? Vad kostar elen? Var kommer elen ifrån? Hur kan elanvändningen minska?

Värme och vatten: Var kommer värmen i huset/lägenheten ifrån? Vilken temperatur är det hemma? Hur länge duschar vi per dag? Var kommer vattnet ifrån? Hur kan vi använda mindre vatten och värme?

Transporter: Hur transporterar vi oss i familjen? Vilka typer av kollektivtrafik använder vi oss av? Hur mycket cyklar och går vi? Och hur mycket åker vi bil? Vilka bränslen använder vi? Kan vi transportera oss klimatsmartare? Hur?

Mat: Hur mycket mat slängs? Använder vi i familjen lukt och smaksinnen för att avgöra om maten är okej eller kasseras maten vid ”bäst före”-datum? Hur ofta äter vi kött hemma? Hur kan vi i familjen agera och äta mer klimatsmart?

Redovisning och dokumentation

Samla alla goda idéer om hur det går att leva mer klimatsmart och sammanställ som klassens klimatsmarta tips.

Leta efter fler bra tips för att leva klimatsmart.

Gör diagram över resultatet på något av spaningskorten.

Skriv en berättelse om hur en dag hos en familj som tänker hållbart kan se ut.

Låt eleverna dela med sig av sina energismarta tips.

Fakta

 

Tips! Bland Energifallets Energismarta tips och på den Energismarta affischen  finns fler förslag på hur både vuxna och barn göra energismarta saker hemma. Kolla även in Naturskyddsföreningens Grön guide. I den finns massor av tips och inspiration kring hur hemmet kan bli mer miljösmart.

> Till alla lektioner för årskurs 4-6

> Till Vi spanar hemma för åk F-3

> Till På spaning i hemmet för åk 7-9