Papperspropellern

Energifallet

Papperspropellern

Vindar är luft som rör sig och i det här experimentet skapar vi vindar med hjälp av ett levande ljus.

Målet med papperspropellern är att eleverna ska få förståelse för hur vindar uppstår och hur vi kan dra nytta av det.

Material: Lite kraftigare pappersark, saxar, passare, pennor, nål och tråd, levande ljus och tändstickor.

Mall för labbrapport och elevinstruktion till papperspropellern finns i menyn.

Genomförande

Övningen kan antingen göras lärarledd eller i elevgrupper. Till övningen finns en elevinstruktion.

Här presenteras ett förslag på lektionsupplägg som tar mindre än en lektion.

  1. Börja med att låta klassen titta på instruktionsfilmen Så gör du en papperspropeller.
  2.  Alternativt kan du som lärare visa hur propellern konstrueras.
  3. Klipp ut en snurra i papper och vik upp propellerbladen som i filmen. Sy fast en bit sytråd i mitten.
  4. Tänd ett levande ljus och håll papperspropellern några decimeter ovanför lågan och hjälp eleverna att testa sina propellrar. Testa också att hålla papperspropellern över ett varmt element.

Att samtala om

  • Vilka energiomvandlingar gör att papperspropellern börjar snurra?
  • Finns det fler sätt att få fart på propellern?
  • Vad kan går det att använda en propeller till?

Fakta

> Faktablad: Energins kretslopp
> Faktablad: Energikällor

När ljuset brinner omvandlas den kemiska energin i dess molekyler till ljus och värme. Värmen får luften ovanför lågan att röra sig uppåt eftersom varm luft är lättare än kall, och luftens rörelseenergi sätter i sin tur fart på papperspropellern. Värmeljus är vanligen tillverkade av stearin eller paraffin. Stearin kan till exempel tillverkas av fett från djur eller växter, vilket innebär att energin är förnybar. Paraffin tillverkas däremot av fossil olja, som är ett klimatpåverkande och icke förnybart bränsle.

Det går även att få fart på papperspropellern genom att hålla den över ett element. Elementen i de svenska skolorna får oftast sin energi genom vatten som värmts upp i ett fjärrvärmeverk och sen transporterats till skolan genom rör. I fjärrvärmeverken eldas framför allt biobränslen, men också en hel del fossila bränslen för att värma vattnet.

 

> Till alla övningar i Upplev energi F-3

> Till alla övningar i Upplev energi 4-6