Så tycker jag - värderingsövningar

Energifallet

Så tycker jag - värderingsövningar

Jag kan klara mig utan energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Ge, Sh, Bi, Fy, Ke, Tk, Hkk, Sv

I den här övningen får eleverna ta ställning till ett antal energi- och klimatrelaterade påståenden och frågor i tre olika varianter på värderingsövningar: Fyra hörn, Stå på linjen och Heta stolen.

Målet är att utveckla elevernas medvetenhet om sina egna tankar och känslor samt att fördjupa förståelsen för och förmågan att resonera kring komplexa frågeställningar om hur människan påverkar sin omgivning och åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.

Material: Frågor och påståenden nedan. Längst ner på sidan hittar du en knapp för att ladda ner övningen som pdf. 

Genomförande

Tips! Gå gärna ut på skolgården eller till en park eller skog för att genomföra övningarna Fyra hörn och Stå på linjen.

Fyra hörn

Välj ut fyra hörn i rummet eller fyra platser utomhus som representerar fyra alternativa ställningstaganden.

Använd frågorna som du hittar nedan. Läs upp en frågeställning och låt eleverna gå och ställa sig vid de platser som bäst representerar deras tankar och åsikter. Låt sedan eleverna diskutera påståendet med de som valt samma alternativ. Om någon elev är ensam om sitt svarsalternativ kan du som lärare gå dit och diskutera. Det är då viktigt att du inte tar ställning i frågan! Avsluta med att låta hela klassen diskutera frågan tillsammans.

Förslag på frågor:

Varför slängs mat i skolmatsalen?

 1. Folk tar för mycket
 2. Bråttom - kompisarna går
 3. Ogillar maten
 4. Annat

Varför slängs mat hemma?

 1. ”Bäst före”-datumet är passerat
 2. Det är tråkigt att äta samma mat igen.
 3. Det glöms bort i kylen och blir mögligt
 4. Annat

Varför åker många bil istället för att gå, cykla eller åka buss?

 1. Det går fortare
 2. Kollektivtrafik är dyrt
 3. Det är farligt att cykla och gå
 4. Annat

Stå på linjen

Lägg ut lappar på golvet med siffror från 1 till 4

Låt eleverna ta ställning till olika påståenden genom att ställa sig vid en siffra. 1 betyder att du inte alls håller med och 4 betyder att du absolut håller med.

Förslag på påståenden

 • Bilar borde förbjudas.
 • Politikerna är energismarta.
 • Att åka bil är bättre än att cykla.
 • Alla borde äta mer vegetarisk mat.
 • Det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör.
 • Det spelar roll vad jag gör.

Heta stolen

I den här övningen sitter hela gruppen på stolar i en ring med en ledig stol. Den som leder övningen läser upp ett påstående och de som håller med reser sig och byter plats. De som inte håller med sitter kvar och de som inte bestämt sig sätter sig på händerna. Fråga gärna efter varje påstående om någon vill förklara sitt ställningstagande och prata om de olika tankarna.

Förslag på påståenden

 • Jag kan klara mig utan energi.
 • Det är bra att klimatförändringarna gör det varmare i världen.
 • Jag kan påverka klimatförändringen.
 • Jag vill sänka värmen där hemma för att minska utsläppen.
 • Att flyga är bättre än att åka tåg.
 • De som bestämmer borde tänka mer på klimatet.
 • Om vi inte gör något åt klimatet kan det leda till konflikter.
 • Jag behöver verkligen alla de prylar jag har.
 • Jag försöker vara så energismart jag kan.

Låt även eleverna hitta på egna frågor att ta ställning till.

 

> Till alla övningar för årskurs 4-6

> Till Så tycker jag - värderingsövningar för åk 7-9