Tankar om energi

  

Tankar om energi

Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Låt bildspelet bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.

Vad är egentligen energi?

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Fy, Bi, Ke, Ge, Sv

Energi finns överallt och vi använder den hela tiden, fastän den inte ens syns. Men vad är egentligen energi? Och varför behöver vi minska vår energianvändning? Den här övningen innehåller ett bildspel, som kan användas för att utveckla resonemang kring energi- och klimatfrågor.

Målet med Tankar om energi är att eleverna ska få kunskaper om människans beroende av naturen, men också om hur vi påverkar den. Övningen ger kunskaper om energins flöde från solen genom naturen och hur det påverkar samhället. Övningen tar även upp begrepp som energikvalitet, fotosyntes, växthuseffekt, klimatförändringar samt fossila och förnybara bränslen.

Material och verktyg: Bildspel till Tankar om energi. Material och verktyg till den här övningen finns även i menyn till höger.

Genomförande

Förbered genom att läsa frågor och faktatexter till var och en av bilderna nedan. Planera hur många av bilderna som bör hinnas med vid ett tillfälle. Visa valda delar eller hela bildspelet och diskutera tillsammans i klassrummet. 

Klicka på bilderna för att komma till frågor och faktatext till respektive bild.

 

Energi finns överallt! Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. Detta kallas för energiprincipen.

> Frågor och fakta till
Allt är energi!

 


Solen skiner oavbrutet. Energin från solens strålar påverkar massor av processer på jorden.

> Frågor och fakta till Solenergi!

 

Ständigt nås jorden av ungefär
10 000 gånger mer energi än vi människor använder – det gäller bara att fånga energin!

> Frågor och fakta till
Fånga energin!


Energi behövs överallt. Elektricitet gör att apparater kan fungera och
lampor kan lysa, element avger värmeenergi till luften. Människor och djur behöver energi för att överleva.

> Frågor och fakta till
Varför behövs energi?

Vädret varierar från dag till dag. Klimatet beskriver vädrets mer långsiktiga egenskaper. Just nu förändras jordens klimat mycket snabbt. 

> Frågor och fakta till
Vad är växthuseffekten?

 

All energi har en miljöpåverkan som måste vägas mot nyttan av den energi vi använder.

> Frågor och fakta till
Miljövänlig energi?

 


Vi kan vara energismarta på flera sätt: genom att använda effektivare teknik, slösa mindre energi, och genom andra besparingar.

> Frågor och fakta till Energismart!

 

 

> Till startsidan för årskurs 7-9

> Till Vad är energi? för F-6