Undersök - Sånt som slängs

Energifallet

Undersök - Sånt som slängs

Ta med klassen ut för att upptäcka det skräp som finns i vår omgivning. Eleverna undersöker hur lång tid det tar för olika produkter att brytas ner i naturen, och hur de påverkar miljön.

Ämnen: Ke, Bi, Ge, Hi, Sh, Hkk, Tk, Sv

Den här övningen handlar om att upptäcka, diskutera och få förståelse för hur olika produkter påverkar natur, människa och miljö. Eleverna letar upp produkter som finns runt om oss dagligen och fundera över vad som händer med dem när de slängs.

Målet med övningen är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om hur olika produkter påverkar natur, människa och miljö. 

Material: Produkter (skräp) på platsen ni befinner er på. Det kan vara äppelskrutt, banan- eller apelsinskal, konservburk, glasflaska, tuggummi, aluminiumburk, cigarettfimp eller annat som ni hittar utomhus.

Dessutom behövs:

  • Kuvert numrerade 1-4, plastficka om det regnar,

  • Instruktioner till varje kuvert samt små lappar med årtal/tidsåldrar, nedbrytningshastighet, “giftigt/skadligt” (se länk i sidopanel),

  • Något att dokumentera med t.ex. mobil eller surfplatta.

Förberedelser

Innan ni går ut:

Skriv ut och klipp ut instruktionerna till de fyra kuverten och lägg i respektive kuvert.
De fyra kuverten är:

1. Ålder på produkt.
2. Nedbrytningshastighet.
3. Giftigt/skadligt innehåll?
4. 
Funktion 

Obs! Klassen ska delas in i grupper om 4-6 elever. Beroende på hur stor klassen är kan det behövas dubbletter av kuverten 1-3, så att alla grupper alltid har ett kuvert att arbeta med. Kuvert 4 genomför alla grupper samtidigt. Om den inte hinns med under lektionstiden kan den göras som hemuppgift eller vid nästa lektionstillfälle.

Skriv ut och klipp ut lappar med årtal och nedbrytningshastighet till kuvert 1 och 2. Ta med några extra, tomma lappar ifall ni hittar något som inte finns angivet.

Genomförande

Dela in klassen i grupper om 4-6 elever. Varje grupp börjar med att samla ihop 8 produkter att analysera (max 10 min). Grupperna analyserar bara de produkter som de själva hittat. Se till så att lapparna i kuvert 1 och 2 stämmer överens med de produkter som grupperna hittar. Se bifogade tabeller. Komplettera med de tomma lapparna ifall något saknas.

Dela ut ett kuvert märkt 1-3 till varje grupp. Ge eleverna ca 15 minuter att göra uppgiften enligt instruktionerna i kuverten. Låt sedan grupperna byta så att alla grupper har gjort alla tre kuverten.

När grupperna är klara med de tre första kuverten kan de göra uppgiften i kuvert 4. 

Att samtala om

Låt eleverna få se sig omkring i närområdet och fundera över platsen de är på. Hur kommer det sig att de hittar just de här produkterna (skräpet) just här?

Diskutera: vems ansvar är det att hålla vår gemensamma miljö ren från skräp?

Resonera om olika sätt som företag får oss att konsumera i onödan och vad som är konsumentens ansvar. 

Låt eleverna dela med sig av sina tips om hur det går att konsumera mer hållbart.

Redovisning

Väl tillbaka i klassrummet presenterar grupperna de produkter de undersökt med hjälp av de bilder och filmer de spelat in.

Fördjupning

Ta kontakt med företag som producerar, köper och säljer produkterna och intervjua dem om hur de tänker när de köper in varor. Hur viktig är det för företaget att deras produkt är hållbar?

Fakta

> Faktablad: Avfallstrappan

Hållbar konsumtion

Att veta vilken miljöpåverkan olika varor har är inte lätt. Det enda som är säkert är att all produktion påverkar miljön – ibland positivt, men oftast negativt. Därför är det bra att vårda sina kläder och prylar så att de håller längre. Att köpa begagnade saker istället för nya, och att lämna in sina gamla kläder och prylar till någon typ av insamling bidrar också till en minskad miljöpåverkan och resursanvändning. 

När det är nödvändigt att handla nytt är det bra att välja ekologiska varor, eftersom de ger friskare vatten, glada djur, mindre gifter och fler fåglar och blommor trivs. När det gäller mat är vegetariska produkter både energi- och miljösmartast!

Att arbeta med livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys följer en produkt från vaggan till graven, och beskriver dess miljöpåverkan från råvaruutvinning till avfallshantering. Alla resurser som används och alla utsläpp som sker däremellan räknas in. Ett annat sätt att se på varors livscykler är ”från vagga till vagga” – på engelska ”cradle to cradle” (C2C). Där tar varans väg aldrig tar slut, utan återgår till systemet igen genom någon form av återanvändning. Det betyder att materialet i varan blir något nytt istället för att slängas.

En traditionell livscykelanalys mäter en produkts totala miljöpåverkan. Det finns också sociala livscykelanalyser som beskriver människors arbetsvillkor och påverkan på det lokala samhället.

Övningen är framtagen med hjälp av Naturskoleföreningen.