Vem äger Arktis?

Energifallet

Vem äger Arktis?

Vem äger Arktis?

Ämnen: Fy, Tk, Bi, Ke, Sh, Ge, Sv

Vem äger Arltis? Är det de organismer, fiskar och däggdjur som är lever där eller är det människorna som nyttjar havet för sina behov? När klimatförändringarna har bidragit till att isen på Arktis har dragit sig tillbaka öppnas möjligheten att borra efter olja där det tidigare var omöjligt. I Norge stämmer organisationen Natur och Ungdom tillsammans med Greenpeace den norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Barents hav i Arktis.

Vem äger Arktis?

Ämnen: Fy, Tk, Bi, Ke, Sh, Ge, Sv

Vem äger Arltis? Är det de organismer, fiskar och däggdjur som är lever där eller är det människorna som nyttjar havet för sina behov? När klimatförändringarna har bidragit till att isen på Arktis har dragit sig tillbaka öppnas möjligheten att borra efter olja där det tidigare var omöjligt. I Norge stämmer organisationen Natur och Ungdom tillsammans med Greenpeace den norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Barents hav i Arktis.

Målet med övningen är att eleverna fårkunskap om klimatförändringarnas effekter i Arktis och hur några mekanismer spelar in. Eleverna utvecklar sina förmågor att söka information, granska, kommunicera och ta ställning i aktuella frågor.

Material: Introfilm med Glenn och Sören. Effekts artikel Kampen om Arktis, artiklar på internet, faktablad.

Genomförande

Titta på filmen med Glenn och Sören som ror båten Albedo kring Svalbard. Resonera kring filmen.

Läs artiklar om Natur och ungas kamp för att stoppa oljeutvinning.

Visa bilder på Arktis och förändringen av isens utbredning. 

Låt varje elev skriva ner minst 3 frågor som hen skulle vilja ha svar på. Para ihop eleverna och låt dem tillsammans utveckla/fördjupa frågorna. Låt eleverna skriva in sina frågor i t.ex. Todays meet. Tillsammans grupperar klassen frågorna och dessa grupper utgör en grund för arbetet tillsammans med andra kompletterande frågeställningar.

Läs artiklar på internet kring Natur och Ungdom stämmer den norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Barents hav i Arktis.

Frågeställningar

Identifiera intressekonflikter kring oljeborrningar i de Arktiska haven

Är ett lågt oljepris bra eller dåligt för klimatet?

Hur påverkas ekosystemen i Arktis av det förändrade klimatet?

Vilka av de globala målen för hållbar utveckling berörs av ett förändrat klimat i Arktisregionen?

Ställ frågor till eleverna via t.ex. mentimeter eller kahoot

Att isarna i Arktis smälter påverkar oss i Sverige? Ja/nej

Vi borde få arbeta mer med såna här frågor i skolan. Ja/nej

Jag vet själv vad jag kan göra för att minska klimatförändringarna? Ja/nej

Det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör? Ja/nej

Jag gör saker som jag vet är bra för att minska klimatförändringarna Ja/nej

Resonera kring svaren och lyft de olika alternativen i ett öppet klimat.

Låt eleverna göra egna frågor

Värderingsövningar

Det är bristen på kunskap som gör att omställningen går så långsamt? Stå på linje

Vems ansvar är klimatförändringarna? Politiker/producenter/konsumenter/öppet   4 hörn

Fler frågor och övningar

 Att samtala om:

Vem äger havet?

Vem har ansvar för havet?

Vems intressen ska prioriteras?

Vem bestämmer?

Vilka av de globala målen för hållbar utveckling kan direkt eller indirekt kopplas till havsfrågan?

Vad kan vi i Sverige göra och vem kan göra vad?

Dokumentation/redovisning

Skriv insändare                                                                                      

Skriv brev till politiker

Skriv ett tal, gör en intervju och spela in med mobil eller surfplatta

 

Gör en filminspelning med hjälp av greenscreenteknik.