Vi spanar hemma

  

Vi spanar hemma

Med hjälp av spaningskort undersöker eleverna familjens vanor.

Hur många gånger öppnas egentligen kylen under en dag?

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Hkk, Ma, NO, SO, Sv, Tk

I övningen Vi spanar hemma undersöker eleverna genom iakttagelser och intervjuer med familjen hur energi används i hemmet. Utifrån spaningen kommer eleverna med förslag på hur det går att minska användningen av energi. 

Målet med övningen Vi spanar hemma är att eleverna utvecklar sin förmåga att genomföra, dokumentera och redovisa enkla undersökningar samt uppmärksamma och bli medvetna om hur energi används i hemmet.

Det är en fördel om ni har gjort övningarna Vad är energi? och Energipromenad – var är energin? innan.

Material och verktyg: Spaningskort, Energismarta tips, Energismart affisch. Material och verktyg till den här övningen finns i verktygsmenyn.

Genomförande

Förbered genom att skriva ut spaningskorten.

Berätta om spaningsuppdraget: Eleverna ska under en bestämd tidsperiod, till exempel en eftermiddag, en kväll, en dag eller en hel vecka, undersöka och dokumentera familjens energianvändning.

De olika spaningsuppgifterna är

  • Vilken temperatur har vi i de olika rummen?
  • Hur länge duschar vi hemma?
  • Hur många gånger öppnas kylskåpet?

  • Hur många elektriska apparater har vi igång?

  • Hur mycket mat slängs?

  • Hur ofta åker vi bil?

  • Hur ofta cyklar eller går vi när vi ska någonstans?

  • Valfri fråga.

Gå igenom spaningskortet och visa hur eleverna kan redovisa sina spaningar med hjälp av streck, tid eller mängd.

Låt eleverna få med sig var sitt spaningskort hem. Uppmana eleverna att ta hjälp av föräldrar och syskon för att kunna utföra spaningsuppdraget.

Att samtala om efter utförd spaning

Vad kan eleverna själva göra för att använda mindre energi?

Vad kan föräldrar och syskon göra för att använda mindre energi?

Varför är det viktigt att minska sin användning av energi?

Låt eleverna själv skriva korta berättelser eller rita bilder kring vad de redan idag gör för att använda mindre energi hemma, samt vad som skulle kunna förbättras.

Vilka energispartips har eleverna?

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna redovisa vad de kommit fram till för klassen.

Sammanställ de bästa energispartipsen.

Gör en tabell på tavlan över någon undersökning.

Om skolan har en blogg eller Facebooksida, låt eleverna rita bilder lägga ut energispartipsen där, eller gör en egen bok om klassens energispartips.

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips.

Fakta

 

> Till alla lektioner för årskurs F-3

> Till På spaning i hemmet för åk 4-6