Vindsnurran

  

Vindsnurran

Vind är en förnybar energikälla som utnyttjas i vindkraftverk. I den här uppgiften bygger vi enkla vindsnurror och försöker ta tillvara på energin i vinden.

Målet med Vindsnurran är att eleverna får göra undersökningar med vind och tillägna sig kunskaper om vindkraft och hur den påverkar miljön.

Material: Kvadratiska pappersark, tejp, häftstift, korkar, saxar, blomsterpinnar, snören och några tyngder.

Labbrapport och elevinstruktion till vindsnurran finns i menyn.

Genomförande

Övningen kan antingen göras lärarledd eller i elevgrupper. Till övningen finns en elevinstruktion. Klicka på knappen "Ladda ner sidan" för att skriva ut den som pdf.

Nedan finns ett förslag på lektionsupplägg som tar mindre än en lektion.

 1. Börja med att låta klassen titta på instruktionsfilmen Så gör du en vindsnurra. Alternativt kan du som lärare förklara uppgiften för eleverna.

 2. Vik till vindsnurran som på bilden.
 3. Fäst ihop den med ett häftstift i änden av en kork.
 4. Stick in en blomsterpinne i andra änden av korken.
 5. Fäst ett snöre mitt på blomsterpinnen med en tyngd längst ner.
 6. Håll nu snurran i vinden, utomhus eller vid en fläkt, och testa den och undersök stor tyngd den kan lyfta.

Att samtala om

 • Hur fungerar vindsnurran?
 • Hur stor tyngd den kan lyfta?
 • Kan vindsnurran göra något annat än att lyfta en tyngd?
 • Spelar det någon roll om ni riktar den med eller mot vinden?
 • Var och hur kan en vindsnurra användas?
 • Hur har vindsnurror använts tidigare?
 • Vilka andra sätt att fånga och använda energin i vinden kan ni komma på?
 • 4-6: Hur påverkar vindkraft miljön och energianvändningen i Sverige?

 

Fakta

> Faktablad: Vad är energi?
> Faktablad: Energins kretslopp
> Faktablad: Energikällor
> Faktablad: Hur produceras el och värme?
> Faktablad: Miljöpåverkan från el- och värmeproduktion

Energi från solen sätter fart på luften i atmosfären så att vindar skapas, som i sin tur får fart på vindsnurran som lyfter tyngden. Vindsnurran fungerar allra bäst när den riktas mot vinden. Vinden bromsas när den passerar snurrans blad och istället får snurran fart. Snurran har då fått en del av vindens rörelseenergi. När tyngden lyfts omvandlas snurrans rörelseenergi till lägesenergi hos tyngden.

Vindens energi har tidigare använts i väderkvarnar, vatten- och oljepumpar. Andra sätt att använda vindenergi är segel på båtar, segelflyg, flyga drake, torka tvätt, coola sporter som kitesurfing och mycket mer!

 

> Till alla övningar i Upplev energi F-3

> Till alla övningar i Upplev energi 4-6