Infofilm till lärare: Bortom fossilsamhället

Här berättar Marie, lärare och konceptutvecklare på Naturskyddsföreningen, om hur skolmaterialet Bortom fossilsamhället fungerar (2 min).

Bortom fossilsamhället är ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet, framtagen av Naturskyddsföreningen och Lunds universitet. Här får eleverna leva sig in i ett framtidsscenario där klimatmålen har uppnåtts och göra tillbakablickar på vägen ut ur den fossila eran. Materialet syftar till att skapa diskussion och kreativitet kring klimatutmaningen och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg