Filmer och elevuppgift om Ikeas hållbarhetsarbete

Två kortare filmer där Ikeas medarbetare berättar om hur de arbetar med hållbarhet i företagets verksamhet. Filmerna ses som en förberedelse inför studiebesök eller digital träff med Ikea. Här finns också diskussionsfrågor för eleverna som kan användas för att formulera frågor att ställa till Ikea.

Film med medarbetare på Ikeas varuhus (7:49 min)

Olika medarbetare på Ikea berättar om hur de arbetar med hållbarhet. Filmen är producerad av Ikea som ansvarar för innehållet.

bgjQUUtDSsQ poster image

Film med Ikeas hållbarhetschef, Jonas Carlehed, (3:16 min)

Jonas berättar om företagets hållbarhetsstrategi. Filmen är producerad av Ikea som ansvarar för innehållet.

fZf0paJfoeU poster image

Elevuppgift: Frågor efter filmvisningen

I filmen berättar Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed om företagets hållbarhetsstrategi People & Planet Positive. Under filmens gång lyfter Jonas särskilt fram tre områden som Ikea arbetar med.

  1. Ge minst ett exempel per område på vad företaget vill uppnå.
  • Cirkulär och klimatpositiv
  • Rättvis och jämlik
  • Hälsosamt och hållbart liv

2. Jämför dina svar med en klasskamrat. Diskutera sedan tillsammans:

  • Vad tänker ni att Ikea menar med begreppet ”klimatpositiv”?
  • Ordet “cirkulärt” nämns flera gånger i filmen. Vad innebär det? Och kan en produkt bli helt cirkulär? Om ja, hur då? Om nej, varför inte?
  • Kan ni komma på några exempel på hur andra företag arbetar med hållbarhet?
  • Vilka anledningar kan det finnas till att företag arbetar med hållbarhetsfrågor, tror ni?
  • Vems ansvar tycker ni det är att produktion och konsumtion sker på ett hållbart sätt? Producenterna? Butikerna? Konsumenterna? Politikerna? Varför?

3. Vilka frågor kring Ikeas hållbarhetsarbete vill ni ställa under ert studiebesök på Ikea-varuhuset? Tänk kritiskt! Skriv ner frågorna.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll