Framtidens bostäder

För en hållbar framtid behövs smarta boenden till en rimlig kostnad. Unga vuxna ska kunna flytta hemifrån om de vill. För att alla ska ha samma möjlighet att studera vidare är det extra viktigt att det finns bostadslösningar på studentorterna.

Hur vill du bo när du flyttar hemifrån?

Hur ser framtidens bostäder ut?

Unga har andra levnadsmönster, andra preferenser, och är mindre beroende av materiella tillgångar än den äldre generationen. Flera undersökningar visar att unga tycker att hållbarhet och miljö är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Detta innebär att det kommer att ställas höga krav på smarta bostadslösningar.

Framtidens boenden kommer att bli smartare på många olika sätt. Det utvecklas många nya tekniska lösningar så att hemmet kan känna igen dig och ge dig service både på distans och när du kliver in genom dörren. Det utvecklas också bättre tekniker för att ta tillvara solens energi. Vad sägs om fasader och fönster som producerar el? Lägenheter och hus kommer också att bli lättare att förändra efter de boendes behov. Utrymmen som vi inte använder så ofta delar vi med andra. Det blir också vanligare att dela eller hyra saker som inte används så ofta.

Vad är viktigt att tänka på när nya bostäder och stadsdelar byggs?

Vi behöver bygga bostäder energieffektivt och miljöklokt som har tillgång till service och kollektivtrafik. Det är också viktigt att det finns gott om gröna gårdar och parker. Ett eget uterum och en grön gård att dela med grannarna i sitt hus ger ökad trivsel och bättre social gemenskap. Dessutom gynnar gröna ytor den biologiska mångfalden. Forskning visar att bostadshus inte bör vara högre än fyra till fem våningar för att fungera socialt.

Renovera bort miljöproblem och skapa trevliga miljöer

Det finns många flerbostadshus som är i stort behov av renovering. Det är viktigt att inte låta hus förfalla och att i samband med renovering ta bort skadliga ämnen som till exempel asbest och PCB. Vid en renovering är det ett utmärkt tillfälle att passa på att energieffektivisera husen, skapa möjligheter att ta tillvara avfall, samt att planera in grönområden. Vid renoveringar finns det också möjlighet att se över utrymmen så att de används mer effektivt.

 Diskussionsfrågor:

– Hur ser framtidens hållbara boendelösningar ut?
– Vilka önskemål har du på din första egna bostad?
– Vilka tycker du bör få vara med och bestämma hur framtidens bostäder ska se ut?