Framtidsfrågor för ett hållbart samhälle

Miljö och hållbarhet ingår i alla andra frågor. Så när du funderar över vad du ska bli, var du vill bo, och hur du ska må så bra som möjligt – Tänk då även in hur miljön kan spela in. Den här sidan lyfter flera miljöfrågor som är viktiga för din framtid.

Filmklipp: Framtidsfrågor

Möt elever som delar med sig av tankar om demokrati och hållbar utveckling.

Om livskvalitet och en hållbar framtid

Klimatet kräver att fler arbetar med hållbarhet på heltid. Tekniska utbildningar blir allt mer användbara även i miljöbranschen.

Ungdomar och studenter ska kunna hitta någonstans att bo. För en hållbar framtid behövs smarta boenden till en rimlig kostnad.

God hälsa både fysiskt och psykiskt är en viktig samhällsfråga och hänger ihop med att orka engagera sig och bry sig om till exempel miljöfrågor.

Sverige har åtagit sig att uppnå FNs globala mål till 2030. Allt arbete som bidrar till en hållbar utveckling kan knytas till de globala målen.

Det är viktigt att den globala uppvärmningen stannar av så snart som möjligt för att minska konsekvenserna för både natur och människor.

Det behövs ännu mer teknikutveckling för att nyttja energikällorna bättre. All energi behöver komma från källor som är långsiktigt hållbara.

Många produkter innehåller ämnen som kan vara dåliga för oss och för naturen. Det behövs stränga lagar för att stoppa alla farliga ämnen.

När kläder och prylar tillverkas går det år en massa resurser. Dessutom används ofta skadliga kemikalier vid odling eller produktion.

Utsläppen från transporter måste minskas för att undvika klimatkaos. Det behövs ändrade beteenden och nya innovationer.

Har myggorna någon funktion – eller är de bara irriterande odjur på sommarkvällarna? Och fästingen! Den kan väl inte vara bra för något?

Vad vi äter är avgörande för hur stor klimat- och miljöpåverkan maten har. För att föda en växande befolkning krävs nya idéer om mat och mathållning.

De flesta av oss väljer information som bekräftar det vi redan tror. Det förstärks av algoritmer som visar saker som vi sökt, klickat på och gillat tidigare.

Gör demokratin levande i skolan

Här kan du se hur elever i åk 7-9 samt gymnasiet röstade på nationell nivå. Du kan också filtera resultaten utifrån län, kommuner eller skola.

Här hittar du som är lärare tips på övningar och skolmaterial som passar till framtidsfrågorna.

Inför riksdagsvalet 2014 lät vi partierna ta ställning till en rad miljöförslag. Nu har vi kollat vad som blev av löftena vi fick.