Framtidsfrågor för ett hållbart samhälle

Klimat och miljö är den fråga som ungdomar mellan 13-26 år tycker är allra viktigast. Det visade en Sifo-undersökning genomförd tidigare i år. Hållbarhet ingår också på olika sätt i alla andra frågor, som till exempel jobb, bostäder, konsumtion, transporter, hälsa och välmående.

På den här sidan hittar du tolv viktiga framtidsfrågor som på olika sätt knyter an till en hållbar utveckling. Frågorna kan användas som inspiration och underlag för skolarbeten om demokrati, politik och livsstil för ett hållbart samhälle.

Frågor om livskvalitet och en hållbar framtid

Klimatet kräver att fler arbetar med hållbarhet på heltid. Tekniska utbildningar blir allt mer användbara även i miljöbranschen.

Ungdomar och studenter ska kunna hitta någonstans att bo. För en hållbar framtid behövs smarta boenden till en rimlig kostnad.

God hälsa både fysiskt och psykiskt är en viktig samhällsfråga och hänger ihop med att orka engagera sig och bry sig om till exempel miljöfrågor.

Sverige har åtagit sig att uppnå FNs globala mål till 2030. Allt arbete som bidrar till en hållbar utveckling kan knytas till de globala målen.

Det är viktigt att den globala uppvärmningen stannar av så snart som möjligt för att minska konsekvenserna för både natur och människor.

Det behövs ännu mer teknikutveckling för att nyttja energikällorna bättre. All energi behöver komma från källor som är långsiktigt hållbara.

Många produkter innehåller ämnen som kan vara dåliga för oss och för naturen. Det behövs stränga lagar för att stoppa alla farliga ämnen.

När kläder och prylar tillverkas går det år en massa resurser. Dessutom används ofta skadliga kemikalier vid odling eller produktion.

Utsläppen från transporter måste minskas för att undvika klimatkaos. Det behövs ändrade beteenden och nya innovationer.

Har myggorna någon funktion – eller är de bara irriterande odjur på sommarkvällarna? Och fästingen! Den kan väl inte vara bra för något?

Vad vi äter är avgörande för hur stor klimat- och miljöpåverkan maten har. För att föda en växande befolkning krävs nya idéer om mat och mathållning.

De flesta av oss väljer information som bekräftar det vi redan tror. Det förstärks av algoritmer som visar saker som vi sökt, klickat på och gillat tidigare.

Metoder och verktyg till skolarbeten om framtidsfrågor

Här hittar du som är lärare tips på övningar och skolmaterial som passar till framtidsfrågorna.

Klimatkoll har utvecklats av forskare vid Chalmers och är ett kortspel som låter eleverna lär sig om klimat och livsstil på ett engagerande sätt. Lärare från åk 7 erbjuds nu kortlekar utan kostnad i kombination med gemensam aktivitet med spelets skapare.