EU-val 2019 - ett viktigt val för miljön

Klimat och miljö är den fråga som ungdomar mellan 13-26 år tycker är allra viktigast. Det visade en Sifo-undersökning genomförd tidigare i år. På den här sidan hittar du nio viktiga framtidsfrågor som på olika sätt knyter an till en hållbar utveckling. Frågorna kan användas som inspiration och underlag för skolarbeten inför EU-valet 26 maj och till diskussioner om demokrati och politik för ett hållbart samhälle.

Frågor om livskvalitet och en hållbar framtid

Sverige har åtagit sig att uppnå FNs globala mål till 2030. Allt arbete som bidrar till en hållbar utveckling kan knytas till de globala målen.

Det är viktigt att den globala uppvärmningen stannar av så snart som möjligt för att minska konsekvenserna för både natur och människor.

Det behövs ännu mer teknikutveckling för att nyttja energikällorna bättre. All energi behöver komma från källor som är långsiktigt hållbara.

Många produkter innehåller ämnen som kan vara dåliga för oss och för naturen. Det behövs stränga lagar för att stoppa alla farliga ämnen.

När kläder och prylar tillverkas går det år en massa resurser. Dessutom används ofta skadliga kemikalier vid odling eller produktion.

Utsläppen från transporter måste minskas för att undvika klimatkaos. Det behövs ändrade beteenden och nya innovationer.

Har myggorna någon funktion – eller är de bara irriterande odjur på sommarkvällarna? Och fästingen! Den kan väl inte vara bra för något?

Vad vi äter är avgörande för hur stor klimat- och miljöpåverkan maten har. För att föda en växande befolkning krävs nya idéer om mat och mathållning.

De flesta av oss väljer information som bekräftar det vi redan tror. Det förstärks av algoritmer som visar saker som vi sökt, klickat på och gillat tidigare.

Gör demokratin levande i skolan

Här hittar du instruktioner, checklista, affischer och annat material som behövs till skolvalet.

Här hittar du som är lärare tips på övningar och skolmaterial som passar till framtidsfrågorna.

Hur går det egentligen till i EU-parlamentet? På vilka sätt kan en parlamentariker påverka politiken? Det är bara några av de frågetecken vi reder ut i den här texten.

Den 26 maj avgörs hur en stor del av hur miljöpolitiken kommer att se ut de närmaste fem åren. Här listar vi några av de viktigaste skälen till varför just du ska göra din röst hörd i EU-valet.

Det sägs att vi står inför ett ödesval och att resultatet i det kommande EU-valet är avgörande för bland annat klimat och biologisk mångfald. Men varför spelar egentligen just det här EU-valet så stor roll?

Var står egentligen våra EU-parlamentariker i frågor relaterade till miljö och klimat? Vi har granskat!