Välj ett yrke som inte kan ersättas av en robot

Vetenskap och ingenjörskonst är viktiga kompetenser för att driva förändringen framåt i rätt riktning. Ett exempel är innovationer inom energisektorn som kan tillhandahålla hållbar, billig och pålitlig energi.

Tekniska utbildningar blir allt mer användbara även i miljöbranschen.

Klimatet och miljön kräver att fler arbetar med hållbarhet. Om du är sugen på att arbeta professionellt med miljöfrågor så finns det många utbildningsvägar att välja på. Du kan hitta olika typer av miljöutbildningar på de flesta stora universitet och högskolor. Tekniska utbildningar är också en väg till många miljöjobb. Du kan hitta exempel på utbildningar i Sveriges Naturs artiklar i länklistan. Men det är inte nödvändigt att gå en utbildning inriktad mot miljö eller teknik för att jobba med hållbarhetsfrågor. Det finns så många olika typer av jobb och olika ingångar till jobb inom hållbarhet. Vi har frågat åtta personer med olika miljöjobb hur de hamnade på sin arbetsplats:

> Så här hittade vi hållbarhetsjobben

En bra merit för att få ett jobb inom hållbarhet är att engagera sig i aktiviteter eller en organisation som har med hållbarhet att göra. Se i så fall till att få ett intyg som berättar vad du har gjort och bidragit med.

Oavsett om du vill jobba med hållbarhetsfrågor eller med annat så är det bra att kolla upp hur behovet ser ut för yrkesgruppen inom framtiden. Enligt Bill Gates kommer smarta maskiner som drivs av artificiell intelligens att ersätta en stor del av alla jobb i framtiden. En framtid där det krävs färre arbetstimmar av oss människor innebär både faror och möjligheter. Om de jobb som blir kvar fördelas till fler personer kan de ge oss alla mer fritid.

Will robots take my job? är en amerikansk webbsida som ger en indikation på hur stor risk det är att olika yrken ersätts av en robot i framtiden. Du kan testa vilka förutsägelser som finns för olika typer av jobb via länken i höger spalt. Men ta inte resultatet på alltför stor allvar eftersom det inte är möjligt att i förhand se alla aspekter av behoven inom olika yrkesområden. Dessutom har rapporten som sidan baseras på några år på nacken.

 Diskussionsfrågor:

– Hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut?
– Vilka jobb som är vanliga idag kan komma att ersättas av robotar?
– Vilka jobb tror ni kommer att finnas i framtiden som inte finns idag?