Skoltävling och Skolmaterial om och för naturen

Gilla naturen

Med naturen som klassrum är möjligheterna många. Och det behöver inte vara längre bort än den egna skolgården. Här finns inspiration till lektioner och aktiviteter med närmiljö som lärmiljö.

spår, djurspår, utter, snö, utterspår

Lektion

Vem har gått här? (F-9)

Tassar, klövar, ramar, fötter. Här tränar eleverna på att känna igen spår från svenska djur.

2 dec, 2021 • 3 min att läsa

Må bra i naturen

Upplev naturen med alla sinnen! Här finns övningar som knyter an till rörelse, hälsa, lugn och naturen som plats för rekreation och livsglädje.

Lära i naturen

Upptäck arter och utforska allemansrätten! Här finns övningar och material för att lära i och om naturen.

Hjälpa naturen

Bidra till konkret naturnytta! Här är tips på aktiviteter för att hjälpa djur och natur.

Tipssamlingar

Två tipssamlingar med roliga aktiviteter att göra utomhus!

gilla, naturen, priser, frilufts-kit

Gilla naturen

Tävling för mellanstadiet

Här tävlade klasser hösten 2021 med sina naturtips i bild och text.

Skolartikel

Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år är ett initiativ som leds av Svenskt friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Runt 150 olika organisationer och aktörer runt om i Sverige är med och engagerar sig för att lyfta friluftslivets värden. Naturskyddsföreningen satsar särskilt på friluftsliv i skolan. Med tävlingen Gilla naturen vill vi inspirera till utomhuslektioner och naturnära upplevelser i undervisningen.

3 maj, 2021 • 2 min att läsa

Gilla naturen är en del av Friluftslivets år 2021 och genomförs med stöd från Naturvårdsverket. 

Mer kul om djur och natur

Upptäck fler av Naturskyddsföreningens skolmaterial om arter, allemansrätten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och odling.