Program: Hållbara tillsammans - öppet hus på Spyken i Lund 16 april

Naturskyddsföreningen och gymnasieskolan Spyken bjuder in till en eftermiddagskonferens om lärande för hållbar utveckling i praktiken. Välkommen att ta del av erfarenheter från skolprojektet Hållbara tillsammans – en satsning för att främja lärande för hållbar utveckling (LHU) i alla delar av skolans organisation. Välj från ett smörgåsbord av olika föreläsningspass med elever, lärare, och andra aktörer som deltagit i samarbetet. Passen varvas med utställningar och reflektionssamtal.

Naturskyddsföreningen har under två läsår (2016-2018) samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans med syfte att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Projekttiden närmar sig sitt slut och vi bjuder gemensamt in till öppet hus på skolan för att dela med oss av vad vi gjort och lärt oss på vägen. 

Tid: Måndagen den 16 april kl 14:00 - 16:45.

Plats: Gymnasieskolan Spyken, Dalbyvägen 2, Lund.

Målgrupp: Lärare och skolpersonal inom grundskola och gymnasium, skolledare, beslutsfattare på alla nivåer, lärarstuderande, lärarutbildare, forskare, civilsamhälle och andra intresserade.

Anmälan: Senast 15 april. Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan är nu stängd.

Val av pass: Föreläsningarna väljs på plats, se fullständigt schema längre ner på sidan.

Kontakt: Spyken: Maria Hedelin Björse maria.hedelin@lund.se 
Naturskyddsföreningen: Agnes Vungi agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se 

Arrangörer: Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Program

14:00 Inledning och presentation av projektet Hållbara tillsammans

14:40 Pass 1

15:00 Fika och besök i utställningarna Världsvattendagen 2018 och Hard Rain – Our Headlong Collision With Nature

15:20 Pass 2

15:50 Pass 3

16:15 Reflektionssamtal med elever, lärare, skolledare och politiker

16:45 Slut 

 

Schema: Valbara pass

Schemat fylls på löpande. Passen väljs på plats den 16 april.

Pass 1:

 • Konceptet ”Hållbarhetsambassadörer”
  Några av de elever på Spyken som har rollen som hållbarhetsambassadörer berättar om sin funktion och vad de upplevt under året. Spyken har från och med läsåret 17/18 en hållbarhetsambassadör i varje klass i årskurs ett som är med och driver skolans hållbarhetsarbete.

 • Young Science Parliament
  Sedan 2011 arrangeras varje år Young Science Parliament för Spykens naturvetenskapliga program. Eleverna arbetar schemabrytande i kommittéer med olika gentekniska frågor vilka de ska belysa ur ett etiskt och hållbart perspektiv. Varje kommitté skriver en resolution på engelska och projektet avslutas med att eleverna debatterar för och emot de olika resolutionerna i generalförsamlingen. Biologiläraren Ann-Sofie Boquist, svenskläraren Marcus Cato och elever berättar om hur de arbetat med projektet.

 • Ungdomsjournalister - tävling med hållbara texter 
  Spyken deltog i höstas i en tävling där ungdomar på högstadiet och gymnasiet gavs möjlighet att skriva artiklar om vad Agenda 2030 innebär lokalt för människor i Lund. Deltagarna kunde välja ett eller flera av de globala målen att skriva om. Tjugo utvalda artiklar sammanställdes i magasinet Allas agenda - ungdomar granskar Hållbara Lund & Agenda 2030 som ska spridas i Lund och nationellt. Lärarna Anna Jonasson och Andreas Nilsson berättar om hur deras elever arbetat med skrivande inom ramen för kursen svenska 1 och kursen skrivande.

 • Att påverka med estetik
  En redovisning om ett projekt som handlar om att  känslomässig påverkan kan bidra till att förändra beteenden. Tommy Wallström, musiklärare, Annelie Gredeby, biologilärare och Moa Falk, bildlärare berättar om hur deras elever arbetat i projektet.

 • Erasmus+: "Healthy Lifestyle for a Hopeful Future"
  Ett av Spykens utvecklingsområden är hälsa och livsstil. Genom att arbeta med olika teman som kost, sömn, fysiska aktiviteter och välbefinnande är syftet att stärka unga människors tilltro till att kunna påverka sin livsstil för ett hälsosamt liv i framtiden. 2015-2018 samarbetar Spyken med skolor från Island, Italien, Polen, Spanien och Österrike i syfte att hitta strategier för positiv påverkan på elevhälsa med speciell betoning på ämnena idrott och hälsa, naturkunskap och engelska. Projektet finansieras av EU under Erasmus+ för strategiskt partnerskap mellan skolor.

 • LÄNK - nationella scenkonstmöten för unga
  LÄNK ger skolor och unga ensembler möjlighet att spela nyskrivna pjäser på en professionell teaterscen på sin ort. Riksteatern specialbeställer pjäser från några av landets hetaste dramatiker. LÄNK är en bro mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden. Här skapas möten mellan skola och lokala experter på kulturarrangemang och kulturförmedling. Genom coaching, workshops och möten får unga ensembler kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor. Spyken deltog i LÄNK 2016 med stor uppskattning från eleverna och våren 2018 är det dags igen.Olivia Longo, teaterlärare berättar tillsammans med sina elever om projektet. 

Pass 2:

 • Den globala skolan: Lärande för hållbar utveckling och de globala målen
  Som lärare förväntas du ta ansvar för undervisningen om och bidra till att uppfylla de nya globala målen som FN antagit inom ramen för Agenda 2030. I den här workshopen får du prova på några metoder samtidigt som vi diskuterar de globala målen och hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv.

 • Världsvattendagen
  En årligen återkommande temadag om vatten för Spykens ettor tillsammans med LUCSUS och Sydvatten. Några av årets elever berättar om hur de arbetat på temat vatten genom att lyssna på föreläsningar och reflektera i form av film- eller musikskapande, textskrivande och kampanjskapande.

 • Restaurang Spyken - hållbar mat i skolan
  Att äta är livsviktigt, lustfyllt och gott. Men många äter inte hållbart. Genom en kost mer anpassad för vår planet skulle alla bli vinnare. Naturen, djuren, andra människor och vi själva. Skolkocken Klas Thermaenius berättar om arbetet på Restaurang Spyken.

 • Musikhjälpen
  Skolan deltog i Sveriges Radios Musikhjälpen genom att hålla en egen insamling och en egen radiosändning från skolrestaurangen under fyra timmar med gästspel och livemusik. Ett mångbottnat projekt där man kan göra skillnad. Christofer Salestam, medialärare, Elisabeth Karlström, musiklärare, och elever  berättar.

 • FN-rollspel - hur och varför?
  Spyken firar i år 10-årsjubileum som FN-skola och under dessa år har det genomförts rollspel på Skolan. FN-rollspel är en pedagogisk metod som ger eleverna möjlighet att sätta sig in i sakfrågor och tvingas ta ställningstaganden som delegater för stater i FN. Daniel Emmertz, lärare i samhällskunskap, och elever delar med sig av erfarenheter och ger sin syn på hur olika ämnen kan vinna på att bli involverade i FN-rollspel.

 • Erasmus+: "Multilingualism for a Sustainable Society"
  Lärarna Elisabeth Hultman, Johanna Sandström, Lena Osvaldsson och Lina Pfeiffer berättar om projektet som är ett samarbete med Lunds universitet och gymnasieskolor i Italien, Portugal och Tyskland. I en hållbar värld möts människor via fler språk än engelska. De globala målen för hållbar utveckling står för innehållet i vårt samarbete och hur vi får motiverade elever, och lärare, sätter ramarna. Språken är franska, spanska och tyska.

 • FORMA - hantverk och integration
  Skaparkollektivet FORMA berättar om sin verksamhet och hur hantverk och integration kan samverka. De berättar om processen att skapa kollektiva konstverk och om det pågående projektet där Spyken medverkat, att skapa en installation bestående av 17 000 små individuella konstverk. FORMA håller till på Stenkrossen i Lund där de bjuder in till samarbeten och skapande verksamhet. De samarbetar gärna med skolor och ungdomar.

Pass 3:

 • InnoCarnival och SEA U - hållbarhet, innovation och estetik
  Ett innovationsprojekt med hållbart tema förpackat i estetiska uttryck. Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration Malmö, är huvudarrangör för InnoCarnival Skåne – ett skolprojekt som ger tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Projektet är återkommande varje år och riktar sig till elever i årskurs 6-9 samt gymnasieelever från skolor i hela Skåne. Lärare och elever deltar under läsåret i kreativa lärprocesser och inspirationsseminarier på temat hållbar utveckling, denna gång med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Projektet avslutas med en innovationskarneval på Malmö Live 5-6 april 2018. Hör Michael Palmgren från SEA U tillsammans med Manuel Ahlqvist, Robert Tjäderkvist, musiklärare, och elever berätta vad det innebär att vara med i projektet InnoCarnival och allt som erbjuds i form av givande workshops och studiebesök. 

 • Att främja LHU i hela skolans organisation
  Hur kan man arbeta för att LHU ska genomsyra alla delar av skolans organisation? Maria Hedelin Björse, biträdande rektor på spyken och Agnes Vungi, projektledare Naturskyddsföreningen, berättar om LHU ur ett skolledarperspektiv och utifrån erfarenheter i samarbetet med projektet Hållbara tillsammans.

 • Globala målen med bibblan och SYV
  Spykenbiblioteket och studie- och yrkesvägledningen har under läsåret 17/18 en utställningsserie kring de globala målen. Här delar de med sig av hur de arbetar med de olika utställningarna.

 • Nordplus - att bygga broar mellan länder genom musik
  Dream Academy Norden är ett projekt där elever från skolor i olika delar av Norden får skapa och arbeta med egna poplåtar i proffsig miljö. Projektet ger möjligheter att utnyttja språkkunskaper, nordiska kontakter och sociala och musikaliska färdigheter samtidigt som eleverna får uppleva nya skolmiljöer, utmanande och ämnesöverskridande arbetsmetoder. Musiklärare Ulrika Holmqvist och elever berättar.

 • LHU-koordinatorer - vad gör de?
  Spykens LHU-koordinatorer har under ett år arbetat med förhållningssätt och projekt som främjar skolans arbete med LHU. De delar med sig av konkreta tips och erfarenheter när det gäller struktur och organisation utifrån ett lärarperspektiv. En föreläsning med Spykens LHU-koordinatorer Elisabeth Karlström, Ulrika Åkesson och Martin Flower.

 • Röda korset: Rollspelet "På flykt"
  Röda korsets ungdomsförbund berättar om rollspelet "På flykt" som Spykens elever deltagit i vid flera tillfällen. I rollspelet simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Som deltagare ställs du inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet är baserat på vittnesmål från familjer som tvingats fly och framtaget för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen.