Skolmaterial - Hem- och konsumentkunskap

Här hittar du övningar, faktablad och affischer som kan användas i hem- och konsumentkunskapsundervisningen - ämnesspecifikt eller i samverkan med andra skolämnen.

Övningar för åk F-3

Här finns övningar om konsumtion och resursanvändning som passar för lågstadiet.

Med hjälp av spaningskort undersöker eleverna familjens vanor. Hur länge är till exempel teven igång?

Att producera saker kräver råvaror och energi. Men vad händer när vi använt sakerna klart, och vem har klassens onödigaste pryl?

Vad händer med saker när de är färdiganvända? Kan vi hantera våra saker smartare?

Övningar för åk 4-6

Här finns övningar om mat, konsumtion och resursanvändning som passar för mellanstadiet.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

Vad menas med ekologiskt och när är något oekologiskt? Här tränar eleverna läsförståelse utifrån texter om mat och jordbruk.

Hur hålls hemmet varmt? Vad används elen till? Med spaningskort undersöker eleverna familjens vanor.

Att producera saker kräver råvaror och energi. Men vad händer när vi använt sakerna klart, och vem har klassens onödigaste pryl?

I den här övningen diskuterar eleverna konsumtion ur hållbarhetsperspektiv och får sedan reparera en pryl.

Hur mycket energi används i skolan och till vad? Genom spaningar får eleverna koll på skolan och energieffektivisering.

Övningar för åk 7-9

Här finns övningar om mat, konsumtion och resursanvändning som passar för högstadiet.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

En matlagningsövning som handlar om friluftsteknik, hänsyn, ansvar, samarbete och gemenskap.

Här får eleverna förlänga livet på saker och resonera kring hållbar konsumtion.

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. I den här övningen får eleverna undersöka miljömärkningar.

I den här övningen går eleverna på spaning i hemmet för att kolla hur livsstil och miljöpåverkan hänger ihop.

Vad är en onödig pryl? Varför köps och säljs prylar som vi inte behöver? Detta är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Färdiga t-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

Alla måste använda mindre energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Hur miljövänlig är er skola? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Faktablad

Faktablad för lärare och de lite äldre eleverna.

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten. Hur kommer det sig och vad kan man själv välja mat som är bra både för hälsan, miljön och klimatet?

En del ämnen som används i material som kommer i kontakt med mat kan tas upp i maten. Vilka problem kan det innebära och vilka lösningar finns?

Plast är ett mycket användbart material, men det skapar också stora problem.

Vad är en cirkulär ekonomi? Och vad krävs för att en ekonomi ska kunna bli cirkulär?

Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.

Om utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion.

Här får du följa alla steg i tillverkningen av ett klädesplagg, från framtagning av textilfibrer till ett färdigt plagg.

Om klädkonsumtionens miljöpåverkan och miljömärkningar av textilier.

Om kosmetiska produkter och innehåll att se upp med.

Affischer

Här finns affischer som pdf:er för egen utskrift.

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Utskriftsvänlig affisch som illustrerar skillnaderna mellan en linjär ekonomi och en cirkulär ekonomi.

Film och artiklar

Här finns en film och tips på vidare läsning om mat, klimat och miljö.

En kort film om hur det går att göra klimatsmarta val i mataffären. Längd: 4:05 min.

Vad vi äter är avgörande för hur stor klimat- och miljöpåverkan maten har. För att föda en växande befolkning krävs nya idéer om mat och mathållning.

Läs om hur Helsingborgs stad satsar på att minska matsvinnet, öka andelen grönt i skolmåltiderna och samtidigt använda måltiden som pedagogiskt verktyg.

Organisationen Swedwatch har tagit fram en tidning om vilken påveran kläder, mobiltelefoner, mat och resor kan ha på människor och miljö.