Skolprogram för högstadiet: Hållbar utveckling i teori och praktik!

Skolprogram för högstadiet: Hållbar utveckling i teori och praktik!

Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och hållbar livsstil. Ni arbetar ämnesövergripande utifrån Naturskyddsföreningens skolmaterial om energi, klimat och konsumtion och får även möta medarbetare på Ikea och fördjupa er i företags hållbarhetsarbete.
Ett fåtal lediga platser kvar läsåret 20/21.
Obs! Tills vidare sker inga fysiska studiebesök. Klassen kopplar i stället upp sig digitalt med Ikea. När omständigheterna tillåter återupptas studiebesöken på varuhusen.

Elever på studiebesök på Ikea Kalmar.

Knyter an till Globala målen

Upplägget passar väl in i skolors arbete kring de globala målen för hållbar utveckling. Särskilt berörs frågor om energi, klimat, konsumtion/produktion, arbetsvillkor och samhällsutveckling.

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalt skolmaterial från Naturskyddsföreningen och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Övningarna är tydligt förankrade i Lgr11. 

Under studiebesöket/mötet med Ikea får eleverna tillfälle att ställa frågor kring företagets hållbarhetsarbete. Mötet ger också eleverna inblick i arbetslivet och hur hållbarhet kan kopplas till olika yrken.

Digitala träffar med Ikea ersätter studiebesök

Under rådande omständigheter är studiebesök på Ikeas varuhus inte möjliga. I stället träffar klassen Ikea digitalt på videolänk. I samband med detta tillfälle får du som lärare ett bildspel att gå igenom med eleverna innan uppkoppling med Ikea sker. För närvarande ersätts studiebesöken med digitala möten via Teams. Du som lärare får ett färdigt bildspel samt material till vissa praktiska moment som brukar ingå i studiebesöken på varuhusen.

Klassen får också fika att avrunda lektionen med.

När omständigheterna tillåter återupptas de fysiska besöken på varuhusen. Det går ännu inte att säga något om när det blir, men digitala träffar ersätter fysiska besök åtminstone hela vårterminen 2021.

De digitala träffarna med Ikea är samtidigt en möjlighet för de skolor som inte har möjlighet att ta sig till ett varuhus, att delta i programmet och träffa Ikea-medarbetare. 

Följ med klass 9C från Johannebergsskolan Elyseum på studiebesök på Ikea Bäckebol. (Längd: 6 min). Filmen är från år 2017 och vissa moment under studiebesöket har ändrats sedan dess.

Vi välkomnar i första hand åk 8-9 och hela arbetslag som vill arbeta ämnesövergripande. Skolor som inte får plats inom ramen för programmet, kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök eller företagskontakter.

Än finns platser kvar att delta vårterminen 2021 - först till kvarn!

Elever och lärare inspekterar textilier under ett studiebesök på Ikea Uddevalla.

Hur går det till?

Eleverna arbetar ämnesövergripande, utifrån ett arbetsupplägg med övningar som fokuserar på hållbar livsstil, naturresurser, livscykelperspektiv samt ansvarsfull produktion och handel. Arbetsupplägget utgör grunden för att förbereda eleverna för studiebesöket.

När de flesta av övningarna är genomförda är det dags för studiebesök. Utifrån vad de har lärt sig förbereder klassen fördjupande frågor, som de ställer till Ikeas medarbetare.

Hela upplägget tar från sex veckor upp till en hel termin att genomföra. Det beror på hur undervisningen läggs upp och hur många lärare och ämnen som är med. En av lärarna från skolan deltar i en utvärdering via telefon.

Vi vill vara med! Hur gör vi?

  1. Titta igenom arbetsupplägget tillsammans med kollegor. Ni behöver vara minst två som samplanerar och genomför arbetsområdet. Planera vilka ämnen som ska ingå. SO, NO, svenska, hemkunskap, teknik och slöjd passar bra, men även andra kan vara med.

  2. Utse en kontaktperson som skickar in en intresseanmälan via vårt formulär. Vi hör av oss inom en vecka för att stämma av kring ert deltagande. Vi kan i regel erbjuda fem studiebesök per varuhus och termin. (Ett besök = 25-30 elever)

  3. Starta arbetet med övningarna och boka in datum för studiebesök. Det görs när er anmälan är bekräftad. Boka in studiebesöket med god framförhållning.

  4. När arbetsområdet är genomfört ombeds en av medverkande lärare göra en utvärdering med Naturskyddsföreningen.

Elev i åk 8 funderar över miljösmarta lösningar i hemmet på Ikea Jönköping.

Kostar det något?

Att vara med i Energifallet högstadiespecial är kostnadsfritt, men transport ordnas av skolan. I första hand bör kollektiva färdmedel användas. Om detta inte är möjligt kan annan lösning diskuteras.

Åk 9-elever besöker återvinningsrummet på Ikea Malmö.

Elever på studiebesök på Ikea Sundsvall.