Skolprogram för högstadiet: Hållbar utveckling i teori och praktik!

Skolprogram för högstadiet: Hållbar utveckling i teori och praktik!

Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet är en möjlighet att arbeta ämnesövergripande och utforska hållbarhetsfrågor i praktiken. Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och hållbar livsstil.

Ett fåtal lediga platser kvar för deltagande våren 2021. Tills vidare sker inga fysiska studiebesök. Klassen kopplar i stället upp sig digitalt med Ikea. När omständigheterna tillåter återupptas studiebesöken på varuhusen.

Elever på studiebesök på Ikea Kalmar.

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalt skolmaterial från Naturskyddsföreningen och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Övningarna är tydligt förankrade i Lgr11. 

Under studiebesöket/mötet med Ikea får eleverna tillfälle att ställa frågor kring företagets hållbarhetsarbete. Mötet ger också eleverna inblick i arbetslivet och hur hållbarhet kan kopplas till olika yrken.

> Vill ni delta? Anmäl er här!

Hur går det till?

Deltagande i skolprogrammet omfattar följande steg:

  1. Ta en titt på arbetsmaterialet från Naturskyddsföreningen och välj ut de ni vill arbeta med. Planera ihop med kollegor.
  2. Möjlighet att boka inspirationsworkshop, eller bara bolla idéer med Naturskyddsföreningens pedagoger.
  3. Boka in studiebesöket med Ikea.
  4. Arbeta med övningarna under lektionstid.
  5. Dags för digitalt eller fysiskt studiebesök!
  6. Utvärdering med Naturskyddsföreningen.

Knyter an till Globala målen

Upplägget passar väl in i skolors arbete kring de globala målen för hållbar utveckling. Särskilt berörs frågor om energi, klimat, konsumtion/produktion, arbetsvillkor och samhällsutveckling.

Digitala träffar med Ikea ersätter studiebesök

Under rådande omständigheter är studiebesök på Ikeas varuhus inte möjliga. I stället träffar klassen Ikea digitalt på videolänk. I samband med detta tillfälle får du som lärare ett bildspel att gå igenom med eleverna innan uppkoppling med Ikea sker. För närvarande ersätts studiebesöken med digitala möten via Teams. Du som lärare får ett färdigt bildspel samt material till vissa praktiska moment som brukar ingå i studiebesöken på varuhusen. Klassen får också fika att avrunda lektionen med.

När omständigheterna tillåter återupptas de fysiska besöken på varuhusen. Det går ännu inte att säga något om när det blir, men digitala träffar ersätter fysiska besök åtminstone hela vårterminen 2021.

De digitala träffarna med Ikea är samtidigt en möjlighet för de skolor som inte har möjlighet att ta sig till ett varuhus, att delta i programmet och träffa Ikea-medarbetare. 

Följ med klass 9C från Johannebergsskolan Elyseum på studiebesök på Ikea Bäckebol. (Längd: 6 min). Filmen är från år 2017 och vissa moment under studiebesöket har ändrats sedan dess.

Vi välkomnar i första hand åk 8-9 och hela arbetslag som vill arbeta ämnesövergripande. Skolor som inte får plats inom ramen för programmet, kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök eller företagskontakter.

Kostar det något?

Att vara med är kostnadsfritt, men transport till och från studiebesöket ordnas av skolan. I första hand bör kollektiva färdmedel användas. Om detta inte är möjligt kan annan lösning diskuteras.

Elever och lärare inspekterar textilier under ett studiebesök på Ikea Uddevalla.

Elev i åk 8 funderar över miljösmarta lösningar i hemmet på Ikea Jönköping.

Åk 9-elever besöker återvinningsrummet på Ikea Malmö.

Elever på studiebesök på Ikea Sundsvall.