Introduktion till Sveriges naturtyper

En rolig introduktion till arbete om Sveriges naturtyper. Du behöver tillgång till en Sverigekarta och surfplattor eller mobiltelefoner.

Ämnen: Bi, Ge, No, So.

Leta ledtrådar på Sverigekartan

Inled med att visa en Sverigekarta på tavlan. Låt eleverna försöka resonera sig fram till vilka olika naturtyper som finns i Sverige genom att studera kartan.

Sveriges naturtyper

  • Fjäll
  • Sjöar och vattendrag
  • Kust och hav
  • Våtmark
  • Skog
  • Odlingslandskap

I de olika naturtyperna lever djur som anpassat sig till livsmiljöerna där. Många av dessa djur är idag utrotningshotade. Fem hotade arter är fjällräven, lodjuret, mosshumlan, vitryggig hackspett och östersjötumlaren.

Ge eleverna en stund att bekanta sig med dessa fem djur och uppleva dem i verklig storlek med AR-teknik. Dela direktlänk eller låt dem söka upp djuret.

Leta livsmiljöer med Google Maps

Gå igenom uppgiften med eleverna. Till varje djur finns faktablad om respektive djur där det framgår var i Sverige djuren lever, finns även som lättläst.

Uppgiften:

Leta upp de livsmiljöer där fjällräven, lodjuret, mosshumlan, vitryggig hackspett och östersjötumlaren lever med hjälp av Google Maps (satellit).

Fundera över följande:

  • I vilken naturtyp/vilka naturtyper lever djuret?
  • Varför just där, tror ni?

Reflektera och arbeta vidare

Dela in eleverna i mindre grupperna och ge dem tid att jämföra och diskutera vad de kommit fram till.

Gå laget runt och låt alla grupper lyfta punkter från sina samtal.

Arbeta vidare med Sveriges olika naturtyper.

Länkar till djuren i 3D (fungerar på surfplatta eller smartphones)

Nyckelord: geografi, naturtyper, barrskog, lövskog, skog, djur, natur, ekosystem, biologisk mångfald, google maps, kartor.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg