Ungdomar hackade idéer för en mer cirkulär ekonomi i Lund

En dag - hundra idéer! Det blev resultatet av när Lunds kommun och Naturskyddsföreningen bjöd in unga i Lund att komma på innovativa lösningar för en mer cirkulär ekonomi. Idéerna blir en del av underlaget i kommunens arbete med att ta fram en strategi för ett klimatneutralt Lund 2030. Ett vinnarlag får också professionell stöttning i att ta sin idé vidare.

Foto:

Agnes Vungi

Den 2 mars 2020 gick Klimathack #1 av stapeln på gymnasieskolan Spyken i Lund. 25 deltagare från gymnasium och högskola var på plats på detta hackathon för att tillsammans utveckla idéer för ett hållbart samhälle.

Ett hackathon är en form av evenemang för idéutveckling under begränsad tid. Klimathack Lund är ett samarbete mellan Lunds kommun och Naturskyddsföreningen där unga i kommunen bjuds in att delta i en serie fristående hackathon med olika hållbarhetsteman. 

Utmaningar kring avfall och återvinning 

Cirkulär ekonomi var temat för dagen. En cirkulär ekonomi kan ses som en form av kretslopp där resurser används så effektivt som möjligt. Idag är det ekonomiska systemet till stor del linjärt - från råvara till avfall. För att ekonomin ska bli mer cirkulär och resurser  ska återgå till kretsloppet i stället för att bli avfall, krävs  det att både konsumtions- och produktionsmönstren ändras. Cirkulariteten behöver designas in i produkter redan från början för att kunna återvinnas eller återanvändas på ett optimalt sätt. Cirkulär ekonomi kan också handla om tjänster för att dela, hyra, låna saker så att en och samma resurs kan användas mer effektivt och komma fler till nytta.

Under hacket fick deltagarna sätta tänderna i olika utmaningar som på olika sätt handlar om att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi i Lund. Utmaningarna kategoriserades under rubrikerna:

  • Avfall
  • Återvinning
  • Återbruk
  • Produktdesign

 

Designmetod för idéutveckling

Tobias Jansson, skribent och föreläsare med fokus på cirkulär ekonomi, gav först deltagarna en inpirerande genomgång av vad cirkulär ekonomi är med konkreta exempel på cirkulära iniviativ lokalt i Lund, i Sverige och runt om i världen. Hackdeltagarna fick sedan skriva ner alla idéer som de kunde komma på inom ramen för sitt tema. Det resulterade i över 100 olika idéer! Varje grupp valde sedan ut en idé att utveckla vidare.

Det var väldigt inspirerande att få jobba med designmetoden och det kändes skönt att äntligen få höra att det händer positiva framsteg inom klimatarbetet, att företag och kommunen faktiskt gör saker för det hör man aldrig i nyhetsflöden.

Deltagare i Klimathack

Bästa idé får professionell stöttning att utvecklas vidare

De fem arbetsgrupperna presenterade varsin finalidé under en idévernissage. En vinnande idé utsågs av hackets deltagare och en jury. Balthazar, Emma och Channa kammade hem förstapriset med sin idé "Kooperativet Grassroots" om textilåterbruk genom redesign. Vinsten blir att få professionell stöttning av designbolaget Idean att ta idén vidare. Alla idéer som hackades fram under dagen blir också underlag i kommunens arbete med att ta fram en strategi för ett klimatneutralt Lund 2030.

Channa, Emma och Balthazar med sin vinnaridé "Kooperativet Grassroots".

Andra idéer som hackades fram under dagen handlade om att anordna ett springlopp med klädåtervinning som tema, att bygga ett nätverk mellan universitetsstudenter och näringsliv för cirkulär produktdesign, att ta fram en lokal app för att underlätta köp och sälj av begagnade saker i Lund samt att ta fram en app-guide för studenter om hållbar konsumtion.

En del av Klimatneutrala Lund 2030

Samarbetet kring ungdomshacken är en del av projektet Klimatneutrala Lund 2030. Lunds kommun samarbetar med forskningsinstitutioner, designbolag och ideella aktörer med målet att ta fram en handlingsplan med insatser som kan bidra till att Lund blir en klimatneutral stad till år 2030. Projektet pågår till augusti 2021 och består av parallella delar som tillsammans utgör en innovationsprocess som ska leda till konkreta lösningar på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Projektet genomförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer om alla delar i projektet Klimatneutrala Lund 2030 här.