Gymnasieelever hackade lösningar för ett klimatneutralt Lund

Hållbarhetstävling, sopsugsystem och second hand-butik för byggmaterial. Det var några av idéerna som elever på Katedralskolan och Spyken utvecklade under ett hackathon med fokus på cirkulär ekonomi. Detta hack var det tredje och sista i en serie fristående klimathackathons för unga i Lund, arrangerat av Lunds kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen. Idéerna blir en del av underlaget i kommunens arbete med att ta fram en strategi för ett klimatneutralt Lund 2030.

Ett hackathon är en form av evenemang för idéutveckling under begränsad tid. Klimathack Lund är ett samarbete mellan Lunds kommun och Naturskyddsföreningen där skolelever i kommunen bjuds in att delta i en serie fristående hackathon med olika hållbarhetsteman i syfte att hacka lösningar på hur Lunds kommun kan bli klimatneutralt till år 2030. Detta var det tredje och sista hacket inom projekt Klimathack Lund som pågått under 2020-2021.

Utmaningen: Cirkulär ekonomi i Lunds kommun

Den 13 April 2020 träffades 55 gymnasieelever från Katedralskolan och Spyken i ett digitalt hackathon för att tillsammans hacka lösningar som bidrar till en mer cirkulär ekonomi inom Lunds kommun. Eleverna som deltog i går i åk3 och läser kursen “Politik och hållbar utveckling”.

Tillsammans hackade eleverna fram 90 idéer och elva färdigutvecklade förslag som bidrar till cirkulär ekonomi i Lund. Cirkulär ekonomi är en prioriterad utmaning av kommunen för att uppnå klimatneutralitet till 2030. Här fick eleverna en möjlighet att komma med inspel inom områdena avfallshantering, återvinning, återbruk och hållbar produktdesign. Eleverna fick välja att arbeta med någon av följande frågeställningar:

  • Hur kan vi underlätta för att allt avfall i Lunds kommun sorteras rätt?
  • Hur kan vi öka återvinningen av textil och teknik i Lunds kommun?
  • Hur kan vi underlätta för invånare i Lunds kommun att dela och återbruka istället för att konsumera?
  • Året är 2030 och Lunds kommun är ledande inom hållbar produktdesign - hur nådde vi dit?

Digitalt arbetsrum för idéprocessen

Eleverna arbetade i grupper om fyra-fem och tog sig med hjälp av det digitala verktyget Miro igenom idéprocessen. Grupperna hade också varsin processledare från Lunds kommun som via videolänk stöttade eleverna att komma framåt i processen.

Varje grupp fick välja en problemformulering som de under begränsad tid skulle arbeta fram en lösning på. Därefter fick varje grupp pitcha (kort presentera) sina idéer inför publik och en jury. Alla idéer som hackades under dagen dokumenteras och tas vidare i en handlingsplan för hur Lund ska bli klimatneutralt till år 2030.

En grupp från Katedralskolan mitt i idéprocessen.

Vinnaridén: ”Multisoptunnor” 

Second hand-butiker för byggmaterial, sopsugsystem, klädbibliotek för balkläder och skidutrustning och subventioner av lokalhyra för secondhandbutiker var några av de lösningar som hackades fram under dagen. Alla elva idéer som hackades fram under dagen finns sammanfattade i pdf:er (se länklistan i denna artikel).

Det vinnande bidraget kom från en grupp elever som kallade sig "Multisoptunnor”.  Idén är inspirerad från Japan och går ut på att ersätta befintliga offentliga soptunnor med multisoptunnor där det finns olika lådor för glas (färgat och ofärgat), plast, kartonger och papper, metall, mat. Multisoptunnornas placering ska kunna gå att lokalisera via en app och ska vara i en storlek där de går att tömma utan stora fordon för att bättre passa in i stadsmiljön.

Juryns motivering löd:

Med inspiration från andra sidan världen har gruppen Multisoptunnor hackat fram sin idé om förbättrad källsortering på allmänna platser i Lund. Multisoptunnorna ska göra det lätt att göra rätt för Lundaborna. Med informationsinsatser för ung som gammal vill gruppen se till att alla förstår hur de används, och de ska vara enkla att lokalisera med hjälp av en app. Soptömningen ska också ske på ett sätt som inte stör stadsmiljön – snyggt!

En del av Klimatneutrala Lund 2030 och Viable Cities

Klimathack Lund är ett delprojekt inom Lunds kommuns arbete för Klimatneutral stad 2030. Alla idéer från klimathacken blir underlag i arbetet att ta fram en handlingsplan inom Klimatneutrala Lund, som ska färdigställas i augusti 2021. Handlingsplanen ska utgöra ett underlag till nästa kommunpolitiska program för ekologisk hållbarhet (Lundaeko III) samt bidra till beslutade klimatmål för Lunds kommun. Samtidigt är Klimathack Lund en plattform för ungdomar att få presentera idéer på lösningar på lokala hållbarhetsutmaningar för anställda inom kommunen som jobbar med miljöfrågor.

Projektet genomförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.