Klimathack Lund - fakta och inspiration

Här kan du som deltar i ett klimathack i Lund hitta kunskapsunderlag och inspiration till idéutvecklingsprocessen. 

Vadå klimathack? Läs mer här!

Cirkulär ekonomi

Här hittar nu fakta och lästips om cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och resursanvändning samt konsumtionsbaserade klimatutsläpp.

Vad är en cirkulär ekonomi? Och vad krävs för att en ekonomi ska kunna bli cirkulär?

Om utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion.

Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.

Om klädkonsumtionens miljöpåverkan och miljömärkningar av textilier.

Här får du följa alla steg i tillverkningen av ett klädesplagg, från framtagning av textilfibrer till ett färdigt plagg.

När kläder och prylar tillverkas går det år en massa resurser. Dessutom används ofta skadliga kemikalier vid odling eller produktion.

Hållbart resande

Här hittar du fakta och framtidsspaning kring hållbara transporter.

Om transporter, deras miljöpåverkan och vad man kan göra för att bidra till mer hållbara transporter.

Utsläppen från transporter måste minskas för att undvika klimatkaos. Det behövs ändrade beteenden och nya innovationer.