Koll på klimat (7-9)

Vad orsakar mest utsläpp - en flygresa mellan Stockholm och Göteborg eller att äta 150 g nötkött varje dag i ett år? I den här övningen får eleverna kunskaper om fossila bränslen och produkter och spela kortspelet Klimatkoll med fakta om hur mänsklig aktivitet påverkar klimatet.

Ämnen: Bi, Fy, Ge, Hkk, Sv, Tk, (Eng)

Målet med övningen är att ge eleven ökade kunskaper om hur aktiviteter i människors vardag påverkar klimatet.

Årskurs: 7-9, Gymnasiet 

Tid: 60 min.

Material och verktyg

Genomförande

1. Fånga in elevernas förkunskaper

Inled med att visa bilden på tavlan. Låt eleverna parvis diskutera frågan på bilden i några minuter. Gå laget runt och låt varje par lyfta fram något som de talat om. 

klimatkoll, skolövning, koll, på, klimat

Bild 1 av 1 Koll på klimat - introbild.

2. Bildspel: Från fossilt till framtid

Visa bildspelet Från fossilt till framtid. Bildspelet tar upp grundläggande fakta om fossila produkter, kolets kretslopp och växthuseffekten samt fossilfria alternativ och framtida lösningar. I bildspelet finns filmer och diskussionsfrågor. 

3. Spela kortspelet Klimatkoll

Kortpelet Klimatkoll

Skolor som medverkar i Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet får en klassuppsättning Klimatkoll-kortlekar skickade till skolan. Övriga kan spela Klimatkoll digitalt (lanseras snart) eller beställa kortlekar här.

Spelet finns även på engelska.

Kortspelet Klimatkoll och faktauppgifterna det bygger på är framtaget av forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Inled med en gemensam introduktion av spelet.

Visa de två exempelkorten från Klimatkoll nedan. Låt eleverna parvis gissa vilket av dessa som ger upphov till störst klimatpåverkan. 

klimatkoll, koll, på, klimat, skolövning

Bild 1 av 2 Kortspelet Klimatkoll - exempel på spelkort. Vilket ger upphov till störst klimatpåverkan; två äggmackor om dagen i ett år eller duscha i 10 minuter varje dag i ett år? Bläddra fram till nästa bild för rätt svar.

klimatkoll, koll, på, klimat, skolövning

Bild 2 av 2 Kortspelet Klimatkoll - exempel på kort. Rätt svar: Två äggmackor om dagen i ett år ger upphov till störst klimatpåverkan.

Förtydliga för eleverna:

  • att begreppet  CO2e (koldioxidekvivalenter) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bidrar till global uppvärmning (koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser). 
  • att siffran längst ner i högra hörnet står för antal gånger aktiviteten sker 
  • att 1 ton = 1000 kg

Dags att spela! En omgång tar 10-20 min. 

Plocka fram Klimatkoll-kortlekarna eller dela länken till den digitala spelversionen. Dela in eleverna i grupper - 2-4 lag per kortlek och 1-3 personer i varje lag. 

Varje lag får tre kort var. Ett gemensamt startkort vänds upp från leken, siffran på det kortet är den siffra lagen utgår ifrån. Lagen tävlar om att först bli av med sina kort. 

När det är ett lags tur väljer de ett av sina kort, diskuterar och gissar om svaret på frågan på kortet orsakar mer eller mindre utsläpp än siffran på de kort som ligger på bordet. Om de gissar rätt placeras kortet på bordet. Ju fler kort som läggs ut ju svårare blir det. Gissar laget fel läggs kortet underst i högen och laget får plocka ett nytt.

Tips! Se instruktionsvideo för hur ni spelar här!

4. Reflekterande frågor

Efter spelomgången, fånga upp klassens tankar med frågan:

  • Vad förvånande er mest under spelet?

Avsluta med att låta eleverna resonera vidare: 

Utsläppen av växthusgaser behöver minska för att begränsa den globala uppvärmningen. Vad kan olika aktörer göra och vad krävs för att de ska göra det? 

  • privatpersoner
  • politiker
  • företag
  • andra samhällsaktörer (t.ex. organisationer, föreningar, skolor, kommuner)

Samla elevernas förslag på tavlan.

Nyckelord: hållbar utveckling, spelbaserat lärande, klimatundervisning, koldioxid, växthusgaser, spel, fotosyntes, växthuseffekten, kolets kretslopp.

Gillas av 1

Relaterade inlägg