Lär känna östersjötumlaren

Här hittar du två faktatexter om östersjötumlaren, varav en lättläst, samt länk till den i 3D.

Obs! Östersjötumlaren är akut hotad och har varit fridlyst i svenska vatten sedan 1973. Vanlig tumlare klassas sedan 2020 som livskraftig. Notera att djuret i 3D är en östersjötumlare men informationsrutan från wikipedia handlar om vanlig tumlare.

Faktabladen handlar om den akut hotade Östersjötumlaren.

Lektioner - så här kan du arbeta med östersjötumlaren i skolan

Nyckelord: faktablad, fakta, djur, natur, tumlare, östersjötumlare, ekosystem, biologisk mångfald, hav, vatten, Östersjön, utomhus, AR, 3D, aktivitet, lära med flera sinnen.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg