Samarbete för Naturen som klassrum

Läromedlet Naturen som klassrum består av övningar som utgår från Lgr 11 och som är framtagna i ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna.

Lärare har testat materialet under fortbildningarna Mer friluftsliv i skolan och Skogen som klassrum.

Foto:

Torbjörn Wrange och Emma Ådahl

Läromedlet Naturen som klassrum består av ett antal utomhuspedagogiska aktiviteter, direkt kopplade till Lgr 11, som tusentals pedagoger har fått uppleva och praktisera på fortbildningarna Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan. Övningarna är framtagna i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna.

Skogen som klassrum är en utbildning som genomförts i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen och som lockat över 6000 pedagoger i över 80 kommuner. Mer friluftsliv i skolan är en utbildning som drivits i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna och där över 1000 pedagoger från 120 kommuner har testat övningarna. 

Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen är en paraplyorganisation för Sveriges naturskolor och en intresseorganisation för de som arbetar med utomhuspedagogik. Här finns alla Sveriges naturskolor samlade.

De flesta naturskolor har en kommun som huvudman och riktar sig till alla barn och elever i kommunen. Det finns cirka 100 naturskolor som har 225 000 elevbesök per år och genomför tusentals fortbildningsdagar.

Naturskolorna står för ett arbetssätt snarare än att vara en fysisk skola, där grundtanken är att ”lära in ute” och att positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågor.

Naturskoleföreningen - att lära in ute >>

Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, är en ideell organisation som har som främsta mål att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd. Förutom att arbeta med fiskevård och vattenvård tar de årligen ut över 25 000 barn och unga på frilufts- och fiskerelaterade aktiviteter i naturen.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Sportfiskarna har ända sedan 1919 arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiskarna - Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund >>

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen arbetar för att främja lärande för hållbar utveckling och bedriver fler olika verksamheter kopplat till skolan.

Naturskyddsföreningen i skolan >>

Vi vill att närnaturen ska bevaras - både för växternas, djurens och människornas skull. Därför arbetar vi på både lokal, regional och nationell nivå för att uppmärksamma närnaturens alla värden och för att fler tätortsnära skogar ska skyddas långsiktigt. 

Närnaturens alla värden >>

Författare till Naturen som klassrum

Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Oscar Trowald, Sportfiskarna (Övningarna Evolution i rörelse, Ge liv åt ett ekosystem, Var hamnar miljögifterna?, Upptäck ett vatten med håv och spö, Var säker vid kallt vatten).

Övriga bidrag till Naturen som klassrum

Andra som bidragit till aktiviteterna är:

Att lära in ute

Många av övningarna i Naturen som klassrum-materialet är skrivna med inspiration från böckerna i Att lära in ute-serien, utgivna av Outdoor Teaching Förlag AB. Författarna till böckerna är utomhuspedagoger med mångårig erfarenhet av undervisning utomhus. Böckerna i serien som vänder sig till grundskolan är:

Att lära in svenska ute. Författare: Helene Grantz, Stina Lindblad, Robert Lättman-Masch, Eva Persson, Birgitta Sang, Mats Wejdmark och Ammi Wohlin.
Att lära in matematik ute 2. Författare: Mia Bucht, Robert Lättman-Masch, Kajsa Molander och Mats Wejdmark.
Att lära in engelska ute. Författare: Lotta Carlegård
Att lära in teknik ute. Författare: Carina Brage
Att lära in ute året runt. Författare: Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark
Att lära in ute för hållbar utveckling. Författare: Lisa Behrenfeldt, Elisabet Brömster, Gordon Eadie, Annette Fredman, Helene Grantz, Josefine Gustafsson, Birgitta Jansson, Stina Lindblad, Charlotte Lundberg, Annika Manni, Ann-Sofie Tedenljung och Ammi Wohlin.