Become a guide (1-9)

Övningen stimulerar elevernas förmåga att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt. Använd även övningen som förflyttningsövning eller för att lära känna en ny plats.

Foto:

Torbjörn Wrange

Ämnen: En, Bi

Nyckelord: Kommunikation, dialog, dramatisering, samtal, fraser, presentationer, biologisk mångfald.

Syfte och bakgrund

Aktiviteten är tänkt att stimulera förmågan att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt. Den fungerar också bra som förflyttningsövning eller för att lära känna en ny plats. Eleverna får möjlighet att öva på att föra ett samtal och ställa frågor genom att kombinera sakkunskap med fantasi. 

Material

Kort med starthjälp eller frågor vid behov. Kopieringsunderlag finns på svenska och engelska i verktygsmenyn.

Genomförande

Eleverna delas in i par där en ska agera guide och den andra är en turist som ställer nyfikna frågor. Det är viktigt att båda är aktiva, guiden vet allt om det som syns och turisten vill veta allt om detta. Eleven som är guide kan förstås utgå från sin egen kunskap och erfarenhet i sin roll. Om guiden inte vet svaren på riktigt får den använda fantasin och sin förmåga att dramatisera. Det viktiga är att låta så övertygande som möjligt. 

För de som behöver starthjälp går det att förbereda kort där det står antingen frågor till turisten eller inledningar på meningar till guiden. Det kan exempelvis stå: - On the left side you can see…, - This is the place where…, - Can you tell me about this strange thing? Why is this building placed here? Eleverna kan själva skriva dessa hjälpkort. 

Varianter

 • Genom att gå in i rollen som guide kan eleverna gestalta olika typer av guider, med olika personligheter. Det går också att anpassa rollen efter målgruppen. Då är det den guidade som antar olika roller och guiden får anpassa sitt sätt att guida. Till exempel blir guidningen olika och frågorna olika beroende på om det är en 6-åring som guidas eller en 60-åring.
 • En variant är att låtsas att klassen ska guida personer från ett annat land (eller göra det på riktigt!) eller någon från en annan planet. Dela in klassen i grupper och ge dem varsitt område att guida i eller om, till exempel allemansrätten, skogen, djur i skogen, parken, kvarteret eller sjön. 
 • Låt eleverna bli lupp-guider där fokus läggs på små detaljer hos olika arter. Både guiden och den guidade är försedda med lupp eller förstoringsglas. Kanske den guidade turen görs genom att gå på knä eller åla sig fram. Aktiviteten kan göras i samband med andra aktiviteter där den biologiska mångfalden ska upptäckas och belysas. 

Arbeta vidare och diskussion

Att guida en person är en bra förberedelse för att guida fler personer. Eleverna kan ta reda på fakta om en speciell plats i skolans närhet och sedan guida i mindre eller större grupper. 

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Lgr 11

Engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll åk 1–3

 • Intressen, personer och platser.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Enkla presentationer.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Centralt innehåll åk 4–6

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Centralt innehåll åk 7–9

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Biologi

Centralt innehåll åk 1-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Vill du gå ut med eleverna igen?

Naturen som klassrum har fler övningar för lärande utomhus.