Skolmaterial om naturens värden

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om naturen och dess värden! Här hittar du övningar och material om bin, ekologisk mat, ekosystemtjänster och mycket annat.
Lycka till!

Filmen om naturens trädgårdsmästare

Lär känna våra supereffektiva pollinerare!

Övningar om naturens värden

Bin är till stor nytta i naturen. I den här övningen lär sig eleverna om binas roll i ekosystemet

I den här övningen använder eleverna frågekort och loppor för att lära sig om ekologisk mat och vad det betyder för naturen.

Lärarhandledning för åk 4-8 om ekologisk odling. Här får vi möta unga odlare i Brasilien, Etiopien, Kenya och Filippinerna. I handledningen finns tips på övningar och diskussioner.

Lärarhandledning och övningar för årskurs 7-9 om ekosystemtjänster - ett ganska svårt ord för någonting som är både enkelt och viktigt.

Material om bin

I det här faktabladet får du lära dig vad skillnaden är mellan sociala bin och solitärbin, vad de äter och hur de hjälper oss människor med pollinering.

Olika sorters bin har olika behov, men alla behöver pollen och nektar och platser där de kan bo. Lär dig mer om hur bina kan få det bättre.

Tips på sätt att hjälpa våra vilda bin med boplatser och mat.

Så kan du bygga boplatser för solitärbin med hjälp av bambustavar!

Mer material om eko

Från bekämpningsmedel till övergödning. Tillhör läromedlet "Ekosystemtjänster - vad gör naturen för dig?" för högstadiet

Testa Ekomellis-paketet med en rolig loppa med frågor om ekologisk mat och snygga Ekokort med tillhörande svar.

Vill du fylla på din och dina kollegors kunskap om ekologisk mat? Här hittar du vårt Ekofika-kit med frågor om matens påverkan på planeten och människan.